Ondersteuning voor mantelzorgers

11 november 2019

Gemeente Tilburg wil mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is er samen met CZ de mantelzorgtest ontwikkeld, met daarin onder andere een regionaal hulpaanbod van ContourdeTwern, Thebe, De Wever, huisartsen en Exfam.

Nederland heeft steeds meer mantelzorgers, mensen die de zorg voor een naaste vrijwillig op zich nemen. Zij zorgen ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen en spelen een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning. De gemeente ondersteunt deze mantelzorgers waar dat kan, onder andere met een online Mantelzorgtest en een telefonische hulplijn. Beide zijn op zondag 10 november, tijdens de Dag van de Mantelzorg, gepresenteerd.

Mantelzorgtest

In samenwerking met zorgverzekeraar CZ en met ondersteuning van het ministerie van VWS is in Tilburg de Mantelzorgtest gelanceerd. Deze eenvoudige online test helpt mantelzorgers om de balans te bewaken tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor henzelf. Daarnaast biedt de Mantelzorgtest een regionaal hulpaanbod van organisaties die (zorg)taken uit handen kunnen nemen. Dit kan een aanbod zijn van Contour de Twern maar ook Thebe, de Wever, huisartsen en Expertisecentrum Familiezorg (Exfam) bieden ondersteuning aan via de test. De Mantelzorgtest voor de gemeente Tilburg is online te raadplegen via tilburg.mantelzorgtest.nl.  

Mantelzorglijn

De Mantelzorglijn geeft telefonisch of via e-mail ondersteuning aan mantelzorgers en professionals bij het vinden van de juiste instanties en hulp. De lijn wordt beheerd door ContourdeTwern en is op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur via 013 583 99 00 of per mail via mantelzorglijn@contourdetwern.nl.

Dag van de Mantelzorg

10 november was het de landelijk de Dag van de Mantelzorg. In de gemeente Tilburg werden op deze dag mantelzorgers in het zonnetje gezet door ContourdeTwern en de gemeente. Er was een speciaal programma in wijkcentrum de Symfonie, waar mantelzorgers ervaringen konden uitwisselen. Wethouder Rolph Dols (zorg en welzijn) was er ook aanwezig. Hij benadrukte dat mantelzorgers het hele jaar ondersteuning moeten krijgen: "Natuurlijk is het belangrijk om de mantelzorgers op de dag van de mantelzorg in het zonnetje te zetten. Maar het is belangrijker dat we mantelzorgers laten weten dat ook zij er toe doen. En dat er voor hen ook ondersteuning is. Want zij zijn onmisbaar in deze tijd. Daar moeten we zuinig op zijn."