Onderwijs Oekraïense vluchtelingen gestart

13 mei 2022

Tilburg vangt Oekraïense vluchtelingen op. Er zijn al Oekraïense kinderen gestart in het primair onderwijs op reguliere scholen en taalonderwijs. Afgelopen week startte ook onderwijs op een centrale locatie: het voormalige Pauluslyceum aan de Wandelboslaan in Tilburg.

twee meisjes op een schoolplein

Op maandag 9 mei zijn de leerlingen van het primair onderwijs begonnen in het gebouw. Op dinsdag 10 mei startten de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op het moment dat kinderen uit Oekraïne hier ingeschreven worden, zijn ze leerplichtig. Met de voorziening in het voormalige Pauluslyceum voorziet de gemeente in de behoefte van deze doelgroep.

De afgelopen drie weken is hard gewerkt aan de organisatie van het onderwijs op het Pauluslyceum. Een projectleider, directeuren en veel vrijwilligers en leerkrachten regelden dit samen met de opvanglocaties. Inmiddels worden er meerdere kinderen vanuit de regio en de rest van de stad aangemeld. De gemeente rekent op 2 á 3 groepen voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. 

Voor de kinderen en hun ouders zijn dit natuurlijk spannende tijden: een nieuwe omgeving, een andere school, nieuwe leerkrachten. De komende weken krijgen de kinderen en hun ouders even de rust om te wennen. Op 1 juni bezoekt onderwijswethouder Marcelle Hendrickx het Pauluslyceum.