Onderwijscentrum Leijpark verhuist in de toekomst

02 december 2022

Nieuwbouw van het Onderwijscentrum Leijpark (OCL) op de huidige bezoekersparkeerplaats van het ETZ locatie Elisabeth is onder voorwaarden haalbaar. Dat concludeert het college op basis van haalbaarheidsonderzoek in de afgelopen maanden.

Het huidige OCL Leijpark

(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Het Onderwijscentrum Leijpark (met o.a. de Mytylschool) heeft vanwege de stijgende leerlingaantallen een uitbreidingsbehoefte die niet mogelijk is op de huidige locatie.

Verbouwing ETZ locatie Elisabeth

In de komende jaren gaat het ETZ locatie Elisabeth ingrijpend verbouwen. De hoofdingang verhuist op termijn naar de achterzijde van het huidige ziekenhuis. Daar komt voor bezoekers ook een parkeergarage. Voor de plannen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad ook opdracht gegeven om te onderzoeken of het Onderwijscentrum Leijpark (OCL) op termijn kan verhuizen naar de huidige bezoekersparkeerplaats van het Elisabeth Ziekenhuis.

Door de nieuwbouwplannen van het ETZ locatie Elisabeth is in de toekomst het huidige bezoekersparkeerterrein voor een groot gedeelte niet meer nodig. Een verhuizing van OCL naar de huidige bezoekersparkeerplaats ligt voor de hand. Het onderwijscentrum verhuist in fasen. Over enkele jaren de 1e fase met ongeveer de helft van de leerlingen. Op de lange termijn (meer dan 10 jaar) het gehele centrum. Ergens in de periode 2035-2040 is het nieuwe centrum volledig in gebruik. 

Voorwaarden

De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden voor de verhuizing. Zo wil de gemeente dat het nieuwe gebouw over voldoende parkeerplaatsen beschikt en dat de verkeersafwikkeling op de Professor van Buchemlaan niet leidt tot opstoppingen. Ook wil de gemeente de bestaande bomenlanen en een groot deel van het bestaande groen behouden.

Totdat de nieuwbouw van de 2e fase van OCL gereed is (over 10 jaar) blijft het huidige onderwijsterrein in gebruik. Wat er daarna met de huidige locatie van OCL gaat gebeuren is nog niet bekend.