Onderzoek mogelijkheden voor grote zaal Berkel-Enschot

27 januari 2023

Sinds 2018 zijn de gemeente, Platform 533 en ontwikkelaar Roozen van Hoppe in gesprek over de komst van een grote zaal voor maatschappelijke en culturele activiteiten in Berkel-Enschot. Onlangs gaf de ontwikkelaar aan dat de vergevorderde plannen voor een nieuw gebouw niet haalbaar zijn vanwege de extreem gestegen bouwkosten.

Het terrein waar de grote zaal voor Berkel-Enschot moet komen

(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

De 3 partijen gaan op zoek naar andere mogelijkheden. Cultureel centrum De Schalm gebruikt nu de kerkzaal van Ons Koningsoord voor activiteiten, maar de mogelijkheden van deze ruimte blijken beperkt. Er zijn onoplosbare problemen met het geluid. Ook de toegankelijkheid is niet optimaal en de combinatie van de kerkzaal en de bibliotheek blijkt in de praktijk lastig. De conclusie in augustus 2018 was dat er behoefte is aan een aparte grote zaal.

Nieuw gebouw

Ontwikkelaar Roozen van Hoppe zou naast het kloostercomplex Ons Koningsoord een nieuw pand bouwen, op het terrein dat nu tijdelijk dienst doet als parkeerterrein. Daar zou een zaal komen die geschikt is als theaterzaal, presentatieruimte, bridgezaal en feestzaal. De helft van de tijd te gebruiken door cultureel centrum De Schalm voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. De andere helft van de tijd zou eigenaar Roozen van Hoppe het benutten voor commercieel gebruik.

De plannen voor de zaal waren in een vergevorderd stadium. Voor meerdere problemen was een oplossing gevonden. Waaronder het vinden van voldoende parkeerruimte en hoe horeca toe te voegen was in het gebied. De gemeenteraad stelde subsidie beschikbaar voor de huurkosten van de Schalm. Voor de zomer van 2022 leek het tekenen van een overeenkomst nabij.

Niet haalbaar

Roozen van Hoppe gaf onlangs aan dat de extreem gestegen bouwkosten ervoor zorgen dat het plan nu financieel niet haalbaar is. Het bouwen van een grote zaal betekent momenteel bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke bouwkosten, terwijl de verwachte opbrengsten voor Roozen van Hoppe waarschijnlijk achterblijven of zelfs afnemen. Roozen van Hoppe geeft aan dat het daarom op dit moment niet mogelijk is om de plannen door te zetten.

Onderzoek

De gemeente, Platform 533 en Roozen van Hoppe hebben nog steeds het plan om de grote zaal toch nog zo snel mogelijk te bouwen. Daarom blijft het college met partijen in gesprek om direct in te spelen op gewijzigde marktomstandigheden. Daarnaast wil het college een onderzoek doen naar andere mogelijkheden om de grote zaal alsnog te realiseren. Mogelijk is daar extra geld voor nodig. Hierover wordt dan in het najaar 2023 besloten bij de begroting.