Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid

05 oktober 2021
Een deel van de Spoorzone

(Foto Your Captain luchtfotografie)

De gemeente en woningcorporaties vinden het belangrijk om te horen hoe inwoners het vinden om in de gemeente Tilburg te wonen. Daarom krijgen ongeveer 60.000 huishoudens in de gemeente binnenkort een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. De enquête gaat over de onderwerpen leefbaarheid en veiligheid.

De gemeente en de corporaties vinden het belangrijk dat inwoners kunnen wonen, werken, spelen en verblijven in een prettige omgeving. De vragenlijst wordt in de week van 11 oktober verstuurd naar huurders en woningeigenaren in Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel en Tilburg. Dit onderzoek, de 'Lemon enquête' wordt elke 2 jaar gehouden. De vragenlijst invullen kan tot 14 november.

Voorzieningen in de buurt

In de vragenlijst staan onder meer vragen over veiligheid, verlichting, sociale contacten, vervuiling, onderhoud van wegen en groen en de kwaliteit van de voorzieningen in de buurt. 60 duizend huishoudens komt overeen met ongeveer twee-derde van alle woningen in de stad. De uitkomsten van de vragenlijst zijn begin 2022 bekend. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen de gemeente en de woningbouwcorporaties acties uitvoeren om de leefbaarheid en de veiligheid in uw buurt te verbeteren. 

De gemeente roept inwoners op om de vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten kan de gemeente kijken waar dingen beter kunnen. In het onderzoek van 2019 gaven bewoners gemiddeld een 7,4 als totaalcijfer voor hun buurt. De voorgaande resultaten voor alle wijken en buurten in Tilburg staan op lemontilburg.nl. Op deze site staan ook de uitkomsten van het onderzoek uit 2017. Een ander onderzoek van de gemeente is de wijktoets. Meer daarover op de pagina Wijken op deze website.