Ontwikkeling Museum- en Mommerskwartier 

12 juli 2021
Het Textielmuseum

(Foto Josefine Eikenaar)

De gemeente wil het Museum- en Mommerskwartier verder gaan ontwikkelen tot een levendige plek, die aantrekkelijk is voor inwoners, Tilburgse makers (kunstenaars) en bezoekers. Het college van B&W laat concrete plannen uitwerken, om er in 2022 over te besluiten.

Het TextielMuseum wordt steeds populairder. Vanwege het toenemend aantal bezoekers, is een nieuwe inrichting nodig van het gebouw. Zo kan het doorgroeien naar 100.000 bezoekers per jaar. Met nieuw museumaanbod wil het TextielMuseum een plek creëren waar iedereen, van jong tot oud en van professionele maker tot bezoeker, kan ontdekken, leren, maken en ontmoeten. Tussen het Mommersgebouw, de huidige entree en de Damastweverij komt een overkapte verbinding, waar met ruimte voor events een podium voor de stad ontstaat.

Wethouder Marcelle Hendrickx: “Wat we hier besluiten, is een belangrijke stap. Zowel vanuit de stedelijke ontwikkeling, de cultuuragenda als onze ambities voor circulaire economie. We willen dat de culturele iconen zoals het TextielMuseum en TextielLab ook de komende twintig jaar ‘State of the art’ zijn. En dat dit stedelijk gebied nog meer tot leven komt. Daarbij kijken we ook naar de brede opdrachten die we onszelf geven: duurzamer, en ‘mee maken’. Inderdaad nog plannen, maar wel plannen die straks gaan bepalen hoe het Mommerskwartier leeft. Belangrijk dus dat we deze voorbereiding starten.”

Daadkracht

Errol van de Werdt, directeur TextielMuseum: "Wij zijn heel blij met dit collegebesluit, dat getuigt van Tilburgse daadkracht. Met veel energie kijken we ernaar uit om samen met makers, bedrijven, publiek en de buurt hier een nieuw creatief makershart voor de stad te realiseren: een betekenisvolle ontmoetingsplek én een aanjager in de ontwikkeling van het Museumkwartier tot het volgende bruisende stadsdeel."

Textielhub

Het Drögepand krijgt een herbestemming als ‘circulaire textielhub’. Het is nog relatief onbekend hoe milieuvervuilend een nieuw shirt of een jeans vaak is. Maar de textielbranche kan ook duurzaam functioneren. Dit wordt voor een breed publiek aantrekkelijk zichtbaar gemaakt in het Drögepand. De partners van de circulaire hub, Textielrecyclingbedrijf Wolkat, Midpoint Brabant, het TextielMuseum en mogelijk ook ROC Tilburg laten zien hoe met recycling, hergebruik en een repaircafé textiel wel duurzaam kan worden gemaakt. De hub gaat ook onderdak bieden aan jonge, duurzame bedrijven in textiel. Hiervoor wordt de businesscase van de circulaire textielhub en de vastgoedexploitatie van het Drögepand uitgewerkt.

Aanvullend onderzoek

Daarnaast geeft het college opdracht tot een aanvullend onderzoek naar de renovatie en verduurzaming van de rijksmonumentale gebouwen in het Mommerskwartier. Voor het aanvullend onderzoek naar de duurzame rijksmonumenten, de businesscase van de textielhub en de vastgoedexploitatie van het Drögepand stelt het college van B&W een bedrag van 450.000 euro beschikbaar.

Als vervolg op de ontwerpgebiedsagenda van het gebied Museumkwartier, wordt verder gewerkt aan de ambitie om dit gebied verder te versterken als zone voor creatief ondernemerschap, een bruisend stadsdeel waar fijn gewoond en gewerkt wordt in een bijzonder cultuurhistorisch waardevolle context. Binnen de ontwikkeling van het Museumkwartier wordt de komende periode met partners in het gebied ook een aantal andere onderdelen onderzocht en uitgewerkt.