Open data over Tilburg online

17 januari 2017
Iemand zit achter zijn laptop

De gemeente heeft veel zogenoemde 'open data' die belangstellenden gratis kunnen gebruiken voor een app of een website.

De gegevens staan op de websites <link http: www.dataplatform.nl external-link-new-window een pagina binnen deze>www.dataplatform.nl en <link http: www.data.overheid.nl external-link-new-window een pagina binnen deze>www.data.overheid.nl.
Voorbeelden van gegevens die gebruikt kunnen worden, zijn: strooiroutes, locaties van vuilcontainers, honden-uitlaatplekken, openbare toiletten, monumentale bomen, gemeentelijke monumenten en de plekken die zijn aangemerkt als 'beschermd stadsgezicht'. Deze open datasets zijn bronnen van onbewerkte informatie die openbaar zijn en waar geen rechten van derden voor gelden. De gegevens zijn niet tot personen te herleiden en zijn geschikt voor automatische verwerking. De gemeente heeft nu veel van deze informatie ontsloten: openbaar gemaakt voor iedereen.

Transparant

Wethouder Erik de Ridder maakte de datasets openbaar. Hij licht toe: "Als gemeentelijke overheid zijn wij transparant. Informatie die we tot onze beschikking hebben, maken we daarom graag vrij toegankelijk. Daarbij houden we uiteraard wel rekening met privacy- en veiligheidsaspecten."