Opvang Oekraïense vluchtelingen op meerdere plekken in de gemeente

01 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen op een aantal plekken in de gemeente.

Vrijwilligers richten een kamer in in het GGD-gebouw

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Het gaat om: de voormalige basisschool De Heerevelden aan de Giekerkstraat 57, Mariahof aan de Bredaseweg 568 en het pand aan De Schans 123 in Tilburg. Eerder werd al bekend dat er vluchtelingen komen in het voormalige GGD-gebouw aan Ringbaan West. 

De Heerevelden

De voormalige school aan de Giekerkstraat is eigendom van de stichting Kinderopvanggroep. Er kunnen ongeveer 80 vluchtelingen terecht. Het kan nog zijn dat ervoor gekozen wordt om de locatie niet in te zetten voor vluchtelingenopvang maar voor onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen.

Mariahof

In het Mariahof aan de Bredaseweg 568 is plek voor zo’n 100 vluchtelingen. Dit gebouw is in eigendom van TBV Wonen. Om het gebouw klaar te maken als opvanglocatie vinden er eerst de noodzakelijke werkzaamheden plaats en worden bijhorende controles voor veilig gebruik uitgevoerd.

De Schans

Het gebouw aan de Schans 123 is eigendom van een private partij. Zij gaan de locatie herontwikkelen. Tot die tijd is het mogelijk om in het pand maximaal 50 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ook hier wordt het pand aangepast om het geschikt te maken voor tijdelijke bewoning.

Wethouder Esmah Lahlah: “Vanwege het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne, vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gevolg te geven aan de oproep van de regering om samen te zorgen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Vanzelfsprekend neemt ook de gemeente Tilburg haar verantwoordelijkheid om deze mensen in nood te helpen, bijvoorbeeld door opvangplekken beschikbaar te stellen. Daar kunnen zij de noodzakelijke hulp en zorg krijgen en tot rust komen.”

Informatie

Wie meer wil weten, kan terecht op de pagina Oekraïne op deze site. Daar vindt u ook de meest gestelde vragen. Een email sturen mag ook: oekrainecrisis@tilburg.nl.