Opvang voor dak- en thuislozen aan Edisonlaan

22 april 2020

In de Edisonlaan wordt in het najaar van 2020 een opvang geopend voor kwetsbare inwoners, vaak dak- en thuislozen. De opvang wordt Domus genoemd. Het Leger des Heils gaat de Domus beheren.

De Domus is een beschermde woonvoorziening voor kwetsbare mensen, vaak dak- en thuisloos, die nergens anders terecht kunnen. Zij hebben meestal verslavingsproblemen en/of psychische problemen. De deelnemers krijgen 24 uur per dag begeleiding van professionele hulpverleners. Ze hebben een eigen kamer en krijgen spullen die ze nodig hebben voor het eerste levensonderhoud. Het doel is dat de deelnemers zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Er is plek voor 27 inwoners.

Beschermd wonen

De Domus wordt opgezet vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd. Het is een gewenste aanvulling op het aanbod beschermd wonen voor de regio. Het Leger des Heils is bezig met de voorbereidingen om de Domus aan de Edisonlaan in het najaar te kunnen openen. De komende periode wordt het pand nog aangepast. De eerste bewoners gaan er waarschijnlijk in het najaar van 2020 wonen.

De komst van een Domus kan veel vragen oproepen. De gemeente en het Leger des Heils proberen zo duidelijk mogelijk te communiceren richting de buurt en de omwonenden. Helaas is het organiseren van een fysieke bewonersbijeenkomst op dit moment niet mogelijk door de coronacrisis. Om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en zo transparant mogelijk te zijn hebben 1100 huishoudens in de omgeving van de Domus-locatie een brief ontvangen. Hierin staat waar buurtbewoners meer informatie kunnen vinden en bij wie ze met hun zorgen en vragen terecht kunnen.  

  • Meer informatie over de Domus staat op de pagina Domus op deze website.