Overzicht kadernota’s en beleid gemeente

28 januari 2022

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het moment waarop inwoners kiezen wie er in de gemeenteraad komt en wie de komende vier jaar de stad bestuurt. Maar waarmee houdt een gemeenteraad zich nou bezig? Welke inhoudelijke taken voert de gemeente uit?

De raadszaal in het stadhuis van Tilburg

(RV Fotoproducties / Ruud Verhoosel)

Het antwoord is: met heel veel verschillende onderwerpen, variërend van het onderhoud van groen in de stad en verkeerslichten tot de onderwijshuisvesting en de opvang van statushouders. Maar ook bouwprojecten, evenementen, cultuureducatie en afvalinzameling horen tot de taken van de gemeente, evenals de handhaving van de coronaregels en het creëren van bestaanszekerheid. Bij vrijwel alles wat je buiten ziet, heeft de gemeente een taak.

Al het beleid bij elkaar op 1 pagina

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk om transparant te zijn, door bijvoorbeeld informatie actief aan inwoners aan te bieden. Om je inzicht te geven in alle kadernota’s en al het beleid dat leidt tot de ontwikkelingen die je in onze stad ziet, hebben we ze op een pagina op deze site verzameld. Hier kunnen inwoners zien wat de gemeente doet en waarom. Misschien helpt het je op weg naar de verkiezingen? Op de pagina zijn de kadernota's en het beleid ingedeeld naar de thema's uit het huidige bestuursakkoord: Inclusieve Stad, Duurzame Stad, Vitale Stad en Samen en Dichtbij.