Philharmonie aangewezen als gemeentelijk monument

15 april 2022

Het pand aan de Oude Goirleseweg 167 in Tilburg, bekend als Sociëteit Philharmonie, is aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om zowel het hoofdgebouw uit 1914 als het bijgebouw uit 1954 van de architecten Jan van der Valk en Jos. Bedaux.

De Philarmonie aan de Oude Goirleseweg

(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Het college wil zorgvuldig omgaan met het Tilburgse gebouwde erfgoed, ook bij nieuwe ontwikkelingen. De Sociëteit Philharmonie is zich aan het oriënteren op een herontwikkeling van de locatie. Daarvoor hebben zij een adviesverzoek ingediend bij de gemeente en een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. De eigenaar heeft bovendien aangekondigd om een sloopaanvraag in te gaan dienen en heeft een sloopmelding gedaan. Die sloopmelding is afgewezen.

Afweging maken

“Het per direct aanwijzen van een object als gemeentelijk monument is niet gebruikelijk. Alleen als de omstandigheden er om vragen is dit nodig en mogelijk”, aldus wethouder Rik Grashoff (monumenten): ”In dit geval is hier volgens ons sprake van, omdat het gaat om de combinatie van een ruimtelijk initiatief en een sloopdreiging. Wij willen een afweging kunnen maken, waarbij ook rekening gehouden wordt met cultuurhistorische waarden die aanwezig zijn. Daarom hebben we besloten het ensemble aan te wijzen als gemeentelijk monument.” 

Van der Valk en Bedaux

De aan te wijzen objecten zijn het werk van twee, voorheen in Tilburg zeer actieve architecten: Jan van der Valk en Jos. Bedaux. De panden hebben daarmee architectuurhistorische waarden. Vanwege de ligging en het feit dat het om 2 gebouwen gaat is ook sprake van zogenoemde ensemblewaarden. Het verhaal achter locatie en gebouwen en het gebruik en de betekenis als uiting van het sociale en culturele leven in de stad maken namelijk dat het ensemble ook cultuurhistorische waarden heeft en bijdraagt aan het verhaal van onze stad. 

Vervolg

Het is mogelijk om tegen de aanwijzing als gemeentelijk monument bezwaar te maken. Ook kan de eigenaar een nieuwe sloopmelding doen. Vanwege de status van gemeentelijk monument is voor wijziging of sloop nu echter een vergunning nodig. In verband met de mogelijkheid van een herontwikkeling op deze locatie blijft het college op een constructieve wijze in gesprek met de initiatiefnemer. Bij de afweging over de mogelijkheden tot herontwikkeling betrekt het college de beschermde status als gemeentelijk monument.