Plannen snelfietsroute Tilburg-Dongen-Oosterhout

29 januari 2020
De route van de snelfietsroutes Tilburg-Dongen-Oosterhout

De eerste stappen voor de aanleg van een snelfietsroute van Tilburg naar Oosterhout (F629) zijn gezet. De gemeente Tilburg heeft de voorlopige route vastgesteld. Het plan wordt verder uitgewerkt.

De fietsverbinding loopt vanaf de Slotlaan in Oosterhout via Dongen tot de midden-Brabantweg in Tilburg. Daar sluit het fietspad aan op de fietsroute N261 die tot het station in Tilburg loopt. Het grootste deel van de route loopt langs het Wilhelminakanaal. De gemeente Tilburg investeert samen met andere Brabantse gemeenten en de Provincie in snelfietsroutes. Dit zijn routes waar je lekker kunt doorfietsen. Het zijn vaak bestaande fietspaden die slim met elkaar verbonden worden en extra fietskwaliteit krijgen. Het gaat om brede, geasfalteerde fietspaden die, vaker dan nu, voorrang hebben op zijwegen. Met deze routes wordt Tilburg nog beter bereikbaar per fiets, maar ook binnen de stad vormen de snelfietsroutes de meest directe en comfortabele fietsverbindingen tussen wijken en de binnenstad.

Volgende stap

De gemeente Dongen moet het bestuurlijk besluit over de snelfietsroute nog nemen. Afhankelijk van dat bestuurlijk besluit kan een bestuursovereenkomst opgesteld worden. De gemeenten Tilburg, Dongen, Oosterhout én provincie Noord-Brabant zetten vervolgens een  handtekening onder een gezamenlijke overeenkomst met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.

Planning

Dit jaar worden ook afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. Een groot deel van de grond langs het Wilhelminakanaal is van Rijkswaterstaat en valt onder een ecologische verbindingszone. Het plan is om in 2021 de eerste delen van de snelfietsroute te realiseren. De hele snelfietsroute tussen Tilburg, Dongen en Oosterhout is naar verwachting in 2025 klaar.

  • Meer informatie op de pagina snelfietsroutes op deze site.