Plannen voor buitengebied Zuidwest flink aangepast

23 mei 2023

De plannen voor buitengebied Zuidwest zijn aangepast. Het college vindt het belangrijk dat het open en landelijke karakter van het gebied behouden blijft. Concreet betekent dit dat in de nieuwe plannen o.a. minder gebouwen komen, dat de Intratuin een stuk kleiner wordt en dat er in het gebied geen ruimte is voor grootschalige evenementen.

Een vrouw wandelt in het buitengebied

Verder wil de gemeente minder verkeer door het gebied laten rijden, komt er geen dierenspeciaalzaak en mogelijk is er toch ruimte voor dierenpark De Oliemeulen. Door af te schalen blijft het kleinschalige en landschappelijke karakter van het gebied beter behouden. En het college geeft gehoor aan de bezwaren van omwonenden die de plannen veel te fors vinden. Op 6 juli a.s. is het woord aan de gemeenteraad.

Ontwikkelen van de plannen

In het buitengebied Zuidwest (ten zuiden van de Bredaseweg en (langs) de Burgemeester Letschertweg) zijn 3 initiatiefnemers bezig met de ontwikkeling van hun plan. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van landgoed ‘De Groene Kamer’ in combinatie met een tuincentrum, een uitbreiding van Thielen Diervoeders en een uitbreiding van loonwerk- en grondverzetbedrijf Van Broekhoven. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen een gezamenlijk principeverzoek en individuele principeverzoeken ontvangen. Op 1 maart en 20 maart 2023 hebben de initiatiefnemers in samenwerking met de gemeente Tilburg hun plannen toegelicht aan vele geïnteresseerden. 

In de afgelopen periode zijn alle opmerkingen en reacties verzameld. Inwoners vonden vooral het tuincentrum veel te groot. Voor de toekomstige Intratuin was 13.520 m2 gereserveerd, maar het college vindt een tuincentrum van maximaal 8.500 m2 beter passen bij de omgeving. Door te verkleinen vermindert ook de hoeveelheid verkeer van en naar het gebied en de parkeerruimte die nodig is.

Plannen aanpassen 

Ondanks een eerder positief collegebesluit over de komst van Landgoed De Groene Kamer uit 2016 besloot het college deze week toch om de kaders te wijzigen. Wethouder Rik Grashoff: “In de afgelopen zeven jaar is er veel veranderd. De ontwikkeling van het Stadsbos013 is gestart. Het gebied ontwikkelt zich steeds meer tot een landschapspark en recreatief uitloopgebied voor de Tilburgers. We willen het buitengebied waar mogelijk meer open houden en zo ook het landelijke karakter behouden. Ook is het draagvlak om in het buitengebied te bouwen afgenomen. Dat vraagt om een nieuwe afweging en dus een koerswijziging, die leggen we nu voor aan de gemeenteraad”.

In gesprek blijven

Omwonenden en andere belanghebbenden konden de plannen in maart 2023 bekijken. Als de raad op 6 juli groen licht geeft, start de voorbereiding van het nieuwe Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) dat op zijn vroegst begin 2024 ter inzage gaat. In aanloop naar de procedure wil het college dat de initiatiefnemers in gesprek blijven met de omwonenden. Zodat zij betrokken blijven bij het verdere verloop en goed geïnformeerd zijn over de verder uitwerking van de plannen. 

Voortgang dierenpark De Oliemeulen


Over de komst van De Oliemeulen naar het Buitengebied Zuidwest heeft het college nog geen standpunt ingenomen. Begin 2023 gaf De Oliemeulen bij de gemeente aan dat een verhuizing naar de Bleukweg niet langer financieel haalbaar is. Toch ziet de gemeente kansen voor de Oliemeulen op deze plek in combinatie met het Stadsbos013. De gemeente is dan ook opnieuw in gesprek met de eigenaar en de Oliemeulen over de haalbaarheid van de plannen. Het is nog niet bekend wanneer dit haalbaarheidsonderzoek klaar is.