Plannen voor de binnenstad in een Agenda

22 februari 2022

Tilburg heeft een ‘Agenda Binnenstad’ gemaakt. Hierin staan de plannen voor de komende jaren voor de binnenstad. In de agenda staat o.a. waar nieuwe woningen komen, staan de plannen voor meer groen in de binnenstad en wat gedaan wordt om het winkelen aantrekkelijker te maken voor inwoners.

Veurplaat van de agenda Binnenstad

De agenda lezen, kan via de website agendabinnenstadtilburg.nl.

Samenwerking

De agenda is een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, eigenaren en de gemeente. Tilburg heeft grootse plannen. In de binnenstad en de Spoorzone worden meer dan 4000 woningen gebouwd. Tilburg wil een aantrekkelijke stad zijn voor bezoekers en bewoners. Dit vraagt een nieuw soort binnenstad met een aantrekkelijke openbare ruimte, een grotere menging van functies en een intensiever gebruik.

Compacte groene binnenstad

Voor de zomer 2022 worden de bouwprojecten Emmapassage en de Frederikstraat afgerond. Dit zorgt voor een compact winkelrondje, wat het winkelen aantrekkelijk maakt. En er komt meer groen in de binnenstad. Groen dat niet meer voldoet, wordt vervangen. Er komen pleinen met zitplekken en meer variëteit aan beplanting. Voor alle delen van de binnenstad zoeken we naar een goede mix van functies, zodat er geen leegstand ontstaat. In de Agenda Binnenstad staan ook acties om de cultuur en de evenementen te versterken.

De volgende stap

Tilburg ontwikkelt verder. De Piushaven, het Veemarktkwartier (013) en de Spoorzone zijn aantrekkelijke gebieden geworden. De volgende stap is de aanpak van de cityring. Daar komt meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De cityring verbindt dan alle bijzondere sferen in en rond de binnenstad. Ook gaan we extra inzetten op de reisbeleving naar de binnenstad. Daarvoor investeren we bijvoorbeeld in aantrekkelijke routes, duidelijke bewegwijzering en extra fietsenstallingen.

Meedenken en meedoen

De dynamiek in de binnenstad is groot, dus ook de Agenda Binnenstad blijft steeds in ontwikkeling. Iedereen met ideeën voor de binnenstad, nodigen we uit om mee te denken en mee te doen.  Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen via de mail (bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013.