Plannen voor 'ja-sticker' in Tilburg

11 oktober 2019
Een hele mooie stenen brievenbus in de muur

Als de raad instemt met het voorstel van het college, voert Tilburg per 1 januari 2020 de 'ja-sticker' in. Dat betekent dat inwoners die ongeadresseerd reclamewerk in de bus willen, die sticker op hun brievenbus kunnen plakken.

Inwoners die geen reclamefolders in de bus willen, hoeven dat niet te melden met een sticker op de brievenbus. Geen sticker, is geen folders. Huis-aan-huis bladen mogen nog wel ongevraagd bij inwoners in de bus worden gedaan. Eind november besluit de gemeenteraad of de gemeente de 'ja-sticker' gaat invoeren.

34 kilo besparing

Met de brievenbusstickers wil Tilburg papierverspilling tegengaan. Met de invoering van de 'ja-sticker', wordt reclamedrukwerk alleen nog bezorgd als er om is gevraagd. Wethouder Berend de Vries: "In Tilburg staan we voor het verminderen van restafval, het hergebruiken van zoveel mogelijk materialen en daarmee het stimuleren van een circulaire economie. Dit besluit is een belangrijke bijdrage in het verminderen van oud-papierafval in Tilburg. We rekenen op een besparing in de komende jaren van ruim een miljoen kilo papier per jaar."

Invoering

Als de raad besluit om de sticker in te voeren, informeert de gemeente de inwoners van de stad over de praktische gevolgen hiervan. Bijvoorbeeld over het verkrijgen van de sticker, het melden van ontvangen ongevraagde reclame en de alternatieven voor gedrukte reclamefolders.