Plannen voor Stadskwartier en Koningsplein

05 april 2019

Het college heeft deze week de voorlopige plannen vastgesteld voor het gebied Stadskwartier en het Koningsplein. Een van de ideeën is om het water van de Piushaven door te trekken naar de Koopvaardijstraat.

Op die manier kan de verbinding gemaakt worden van de Piushaven naar de Koningswei. Dit laatste gebied is de plek waar nu het Koningsplein ligt. Ook de variant zonder water in de Koopvaardijstraat wordt onderzocht. Het Stadskwartier is het openbare gebied rond het Paleis Raadhuis, de concertzaal, de schouwburg en de Heikese kerk. In de nieuwe plannen heet het Stadsforum. Andere ideeën zijn: een verbinding Stadsforum en een verbinding Piushaven met de Koningswei. Een Stadsforum als centrale openbare ruimte. En de Koningswei wordt een woongebied met veel groen: het wordt de verbinding tussen de binnenstad en de Piushaven. De gemeenteraad beslist in december 2019 over de plannen.

Toekomstbeeld

Het toekomstbeeld wordt dit jaar op onderdelen verder uitgewerkt. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden hoe de kermis in het gebied past en wat de mogelijkheden zijn om doorgaand verkeer op de cityring terug te dringen. In oktober 2018 heeft het college een eerste besluit genomen om te starten met ontwerpend onderzoek in het gebied Stadskwartier en Koningsplein. Vervolgens is in een ontwerpproces met betrokkenheid van partners uit de beide gebieden verkend waar de kansen liggen in dit deel van de binnenstad, in lijn met de visie op de binnenstad van de 21e eeuw.