Plannen voor Stappegoor verder uitgewerkt

17 september 2021
Tekening met de nieuwe situatie voor Stappegoor

In de nieuwe plannen voor het gebied Stappegoor krijgt het Olympiaplein een upgrade. Er komt een nieuw park, het Stappegoorpark. In dat openbare park komen, gedeeltelijk openbare, atletiekfaciliteiten en een sportveld voor de onderwijsinstellingen. Daarnaast komen er veel nieuwe huizen, een parkeergarage, veilige fiets- en wandelpaden en meer groen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat, start de verdere uitwerking. In 2028 moet alles klaar zijn. 

Sociale huur

In het gebied komen ongeveer 1000 appartementen, 50% daarvan is bestemd voor sociale huur. Daarnaast moet er in Stappegoor een tijdelijk complex komen met 99 studio’s. Dit komt aan Ringbaan Zuid, tussen het zwembad en het politiebureau. 60% van deze studio’s is voor spoedzoekers, mensen die na een scheiding een betaalbare woning zoeken bijvoorbeeld. De resterende 40% is bedoeld voor inwoners die na een zorgtraject weer zelfstandig gaan wonen. 

De gemeente onderzocht of de huidige atletiekbaan kon verhuizen naar een andere plek. Een geschikte plek is uiteindelijk niet gevonden. Daarom komt er binnen een paar jaar een atletiekaccommodatie in het Stappegoorpark. Een deel van de faciliteiten daar zijn openbaar en zijn door alle Tilburgers te gebruiken. 

Hub

Ook zijn er plannen voor een zogenoemde hub. Een parkeerplaats met daarbij douche-, kleed- en ontmoetingsruimte. Inwoners die willen (hard)lopen in Stadsbos013 kunnen hier gebruik van maken. Hiervoor is 1 miljoen euro nodig. In samenwerking met de atletiekverenigingen zoekt de gemeente naar een geschikte plek voor de hub. Daarbij wordt gekeken naar bestaande voorzieningen waarbij is aan te sluiten, , maar ook nieuwe locaties zijn een optie. 

Bas van der Pol (projectwethouder Stappegoor): “We hebben zin om deze ontwikkeling vorm te gaan geven: samen met partners maken we een stadsdeel dat bruist. We brengen wonen, werken, leren en verblijven, sport en spelen in betere samenhang met elkaar en de openbare ruimte.” 

Sport en bewegen stimuleren

Wethouder Rolph Dols: “Het stimuleren van sport en bewegen blijft een belangrijke uitdaging. Dat gaat verder dan gezondheid: sport en recreatie zijn ook een middel om meer sociale cohesie in gebieden te creëren. Goede faciliteiten dicht bij huis helpen daarbij.”

Op 15 november a.s. neemt de gemeenteraad een besluit waarna de plannen verder uitgewerkt worden. Voor de plannen is een bedrag van 16 miljoen euro nodig.