Plannen voor Van Gogh Nationaal Park

11 oktober 2019
Plaatje van het Van Gogh Nationaal Park

Er zijn plannen voor een Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). Het gaat niet om een afgebakend gebied maar om het groen tussen en rondom Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Helmond, Tilburg, Breda, Zundert en Etten-Leur.

In sommige delen daarvan is Vincent van Gogh opgegroeid. Hij is geboren in Zundert. Van Gogh NP is niet alleen een gebied, maar vooral ook het streven van de samenwerkende partijen om samen het landschap mooier te maken. Met aandacht voor thema's als klimaatadaptatie, de energietransitie en de transitie naar een kringlooplandbouw. De partijen die gaan samenwerken bij het park gaan samen kijken hoe een landschap van de toekomst er in hun ogen er uit moet zien en of het mogelijk is om het landschap tot in de steden (de groene binnentuin van Brabant) verder te versterken. Van Gogh vormt daarvoor de inspiratiebron: innovatief, met verbeeldingskracht en met passie voor mens, natuur en landschap.

Brede samenwerking

Bij de totstandkoming van het plan zijn veel partijen betrokken. Het bedrijfsleven (waaronder ZLTO, Rabobanken Oost en Midden-Brabant, Eindhoven Airport en VNO-NCW Brabant Zeeland), maatschappelijke organisaties (Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabants Particulier Grondbezit, IVN, Zet, Van Gogh Brabant en VisitBrabant) en overheden (24 gemeenten waaronder  Tilburg en de andere B5-steden, 3 waterschappen en de Provincie Noord-Brabant). Ze ondertekenden op 10 oktober een samenwerkingsovereenkomst in Udenhout.

Mario Jacobs (wethouder Tilburg): "Een Nationaal Park nieuwe stijl is meer dan alleen natuurlandschap, ook het cultuurlandschap tot in de steden hoort hierbij. Hier werken wij als stad samen met anderen aan een mooi landschap met de inspiratie van Van Gogh, omdat dat belangrijk is voor onze bewoners en de regionale economie."