Plekken in Tilburg waar ‘Testen voor Toegang’ mogelijk is

15 juni 2021
Werken in het lab voor een coronatest

In Tilburg komen 2 locaties waar inwoners terecht kunnen voor 'Testen voor toegang'. Op industrieterrein T58 (Tradepark 58) komt een zogenaamde XL-locatie met 52 testplekken. In zalencentrum de Postelse Hoeve komen 20 testplekken.

Door deze testen, om te kijken of iemand wel of geen corona heeft, kan de cultuur-, sport- en evenementensector eerder open of kunnen deze sectoren open met minder maatregelen. Het streven is dat inwoners binnen een redelijke reisafstand- en tijd vanaf de woonplaats terecht kunnen bij zo’n testlocatie.

Eind juni eerste locatie open

De locatie aan de Dr. Deelenlaan (Postelse Hoeve) opent naar verwachting eind juni. De bouw van de XL-locatie duurt ongeveer 4 weken. Die gaat als alles goed gaat, eind juli open. Tradepark 58 (T58) ligt aan de zuidkant van Tilburg.

De vraag voor de testplekken kwam binnen via Stichting Open Nederland. Zij werken in opdracht van het ministerie van VWS aan het realiseren van testplekken in Nederland met als doel om de toegangstesten voor iedereen toegankelijk te maken. Meer informatie over Testen voor Toegang staat op de website rijksoverheid.nl, stichtingopennederland.nl en testenvoortoegang.org.

- Bezoek de website rijksoverheid.nl

- Bezoek de website stichtingopennederland.nl

- Bezoek de website testenvoortoegang.org