Positieve resultaten 1e jaar Huurteam

25 november 2022
Huurhuizen in Tilburg

Tilburg werkt met een Huurteam. Dit zorgt ervoor dat de positie van Tilburgse huurders beter wordt en het probeert misstanden in de verhuur(bemiddelings)branche te verminderen. Het gaat om een proef van 2 jaar. De resultaten van het 1e jaar zijn positief.

Wethouder Yusuf Celik (Wonen): “Het team heeft 776 meldingen ontvangen. Daarmee is er voor 400 duizend euro bespaard voor Tilburgse huurders. Het Huurteam voorziet dus in een behoefte. De evaluatie maakt ook duidelijk dat veel verhuurders misbruik maken van hun machtspositie en intimidatie daarbij niet schuwen.  Inmiddels zijn er 274 misstanden geregistreerd en zijn er voor 254 dossiers procedures gestart. De aanwezigheid van het Huurteam trekt de aandacht van verhuurders en zorgt voor reactie. Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen, maar als verhuurders en verhuurbemiddelaars volgens de regels werken, is het Huurteam natuurlijk niet nodig."

Vervolg

De komende periode onderzoekt de gemeente hoe de doelgroep arbeidsmigranten/internationale medewerkers beter bereikt kan worden. Verder loopt de voorbereiding voor de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap (naar verwachting juli 2023) en maken we hierbij de verbinding met het Huurteam en de mogelijke rol die zij hierbij kunnen vervullen.

Voor de periode tot 1 juli 2023 zijn de kosten voor het Huurteam gedekt. In het akkoord ‘Meer voor elkaar’ is al benoemd dat het Huurteam ook na deze periode actief blijft. Het voorstel om hier budget voor beschikbaar te stellen, wordt betrokken bij de integrale afweging over de Tussenrapportage 2023.

Huurteam

Huurders ontvangen bij het Huurteam gratis, eerlijke en laagdrempelige juridische informatie en advies met vragen rondom huurprijzen, gebreken aan de woning, servicekosten, huurcontracten en meer. De confrontatie aangaan met hun verhuurder is voor huurders vanwege hun afhankelijke positie in veel gevallen niet prettig. Ook zijn veel huurders niet goed bekend met het huurrecht. Om deze redenen worden te hoge huurprijzen en andere misstanden vaak niet opgemerkt of aangepakt. Betaal je als huurder te veel, dan staat Huurteam Tilburg je bij in het contact met de verhuurder en/of bij de Huurcommissie.

Het Huurteam Tilburg is bereikbaar via mail: info@huurteamtilburg.nl of door het contactformulier in te vullen op de website huurteamtilburg.nl.