Prettig samenleven in je wijk of buurt 

19 april 2022

De gemeente verlengt samen met TBV Wonen, TIWOS, WonenBreburg en de politie de afspraken rond buurtbemiddeling, tot 2024. Het convenant werd op 7 april ondertekend en aangeboden aan wethouder Rolph Dols.

2 mannen maken ruzie over de schutting

Bijna iedereen ervaart wel eens overlast van zijn of haar buren. Soms is het prettig om daar wat hulp bij in te schakelen. Buurtbemiddeling Tilburg helpt inwoners die problemen met hun buren hebben. Het doel is om overlast, pesten en andere kleine ergernissen onder buren al vroeg aan te pakken. Getrainde vrijwilligers helpen inwoners om zelf een oplossing voor hun onderlinge problemen te vinden. Dit draagt bij aan een fijne leef- en woonomgeving. Buurtbemiddeling is vanaf de start een gezamenlijke activiteit van TBV Wonen, TIWOS, WonenBreburg, politie, en gemeente Tilburg. Contour de Twern geeft sturing aan de vrijwilligers.

Rolph Dols (wethouder Zorg, welzijn en gezondheid): “De plek waar je woont is voor veel mensen ook de basis; een plek om tot rust te komen, jezelf te kunnen zijn. Als dat verstoord wordt door kleine ergernissen of onenigheid met buren kan dat snel tot problemen leiden. Met de campagne helpen we mensen zelf naar oplossingen te zoeken. Maar we zijn met de betrokken partijen ook dichtbij om snel te helpen daar waar nodig. En met de verlenging van het convenant Buurtbemiddeling Tilburg blijft dat gelukkig zo.” 

Dat is makkelijk praten

Buurtbemiddeling in Tilburg is ook aangehaakt bij de landelijke campagne ‘Dat is makkelijk praten.’ Inwoners kunnen ook zelf in gesprek gaan met hun buren. Dan maken ze nog geen gebruik van de buurtbemiddeling. Op de website over de campagne staan tips over hoe je dit het beste aanpakt. 

Buurtbemiddeling Tilburg heeft inhoudelijk meegedacht met de campagne en heeft diverse flyers en posters verspreid in wijkcentra, bij huisartsen en op diverse centrale plekken. De campagne is in januari 2022 gelanceerd. Een mooi moment om inwoners weer meer zelf het gesprek aan te laten gaan, nu de meeste coronabeperkingen opgeheven zijn.