Programma Dag van de Stad

17 mei 2022

De Dag van de Stad op donderdag 29 september staat in het teken van gelijke kansen voor iedereen. In dit bericht een eerste inkijkje in het programma van het congres in de Spoorzone, waar landelijke en Tilburgse vraagstukken aan bod komen.  

Dag van de stad letters met op de achtergrond een foto van het station

Dag van de Stad is een landelijk podium waarbij een stad prominent in de spotlights staat. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Tilburg wil een inclusieve stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen gelijke kansen heeft. Gelijke kans op werk, passende woonruimte, goed onderwijs en goede zorg. In de media en bij bestuurders staat de groeiende ongelijkheid ook hoog op de agenda. Samen met andere stedelijke professionals, bestuurders, cultuurmakers, inwoners, ondernemers, wetenschappers, stadshistorici, creatieve denkers en kennisinstellingen bouwen we dit jaar aan het thema ‘De stad van iedereen’. Dus inwoners van Tilburg zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit congres, waar naast landelijke sprekers ook Tilburgse sprekers een podium krijgen. 

Van ervaringsdeskundigen tot hoogleraren 

In een gevarieerd programma delen inspirerende sprekers hun ideeën over de inclusieve stad. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah opent de Dag van de Stad met een lezing. Journalist, opiniemaker en presentator Sander Schimmelpenninck sluit de dag af met zijn visie op een eerlijker samenleving. Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen Louise Vet spreekt over natuur-inclusieve steden. En schrijver, columnist en presentator Özcan Akyol vertelt over zijn jeugd in een achterstandswijk en hoe hij kwam waar hij nu staat.

Programma zelf samenstellen

Naast de lezingen kunnen deelnemers kiezen voor verschillende andere programmaonderdelen. Mischa Blok (radio 1) interviewt (on)bekende Tilburgers over thema’s als armoede, vluchtelingen en de (on)menselijke overheid. Er zijn verschillende wetenschapscolleges en er is een boekenclub, waar bezoekers met schrijvers in gesprek gaan over hun boeken, die het thema van de dag raken. Ook zijn er excursies in en rond Tilburg en ontwerpateliers waar deelnemers met experts meedenken over oplossingen voor concrete vragen uit steden.

Draag bij aan de Dag van de Stad 

Wij hebben jou en de stad hard nodig op 29 september: Heb jij kortgeleden een project afgerond waar jouw stad merkbaar beter van is geworden en wil je die ervaring delen met steden uit heel Nederland? Of heb je een (ontwerp)vraag over een stedelijke uitdaging waarover je in gesprek wil met anderen? Deel dit met iedereen tijdens de Dag van de Stad en stuur jouw project of ontwerpvraag (of beiden) uiterlijk 10 juni 2022 via dit formulier.

Informatie

Het definitieve programma wordt bekend op 15 juni. Meer informatie over het programma en aanmelden kan via de website dedagvandestad.nl
De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad en wordt mede-georganiseerd door de gemeente Tilburg en partners van de G4 en G40, de VNG, het Rijk, Platform31 en het Netwerk Kennissteden Nederland.