Reacties op uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten

13 december 2018

Tilburg wil meewerken aan de bouw van voorzieningen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Inwoners en ondernemers konden reageren op de uitgangspunten.

Het gaat om de huisvesting van 3600 tot 5000 arbeidsmigranten, voor 2025. De gemeente bouwt de logiesvoorzieningen niet zelf, dat doen particuliere initiatiefnemers. De uitgangspunten geven aan waar de voorzieningen aan moeten voldoen. Via het burgerpanel reageerden 394 personen hierop. Ook kwamen er 62 reacties schriftelijke of via mail binnen. Aan de hand van deze reacties is een aantal uitgangspunten aangepast.

Aanpassingen

Er is een nieuw collegebesluit genomen op 11 december, waarin alle reacties zijn opgenomen. Er staat bijvoorbeeld nadrukkelijker in wat de omgeving van de gemeente en de initiatiefnemers kan verwachten in de verschillende fases van de ontwikkeling. Het college legt het besluit voor aan de raad. Zij mogen wensen en bedenkingen inbrengen tijdens de vergadering in januari 2019. Vervolgens neemt het college een definitief besluit over de uitgangspunten.

Proces

Pas als er een definitief besluit is over de uitgangspunten beoordeelt het college de plannen van de initiatiefnemers. Ze kijken daarbij onder andere naar de ruimtelijke en planologische mogelijkheden en naar de omgeving waar mogelijke (grootschalige) huisvesting komt. Maar ook het voldoen aan de uitgangspunten zal een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke keuze.  

Het streven is om het eerste kwartaal van 2019 in beeld te hebben welke locaties potentie hebben. Bij sommige plekken zal verder onderzoek nodig zijn om te kijken of de locatie geschikt is.

Lees meer op de pagina Huisvesting arbeidsmigranten