Reeshofweide: nieuw natuurgebied in Tilburg

01 oktober 2021
Een aantal mensen loopt door het natuurgebied de Reeshofweide

Tilburg is 25 hectare nieuwe natuur rijker. Het gebied Reeshofweide, een uitloopgebied van de Reeshof, is het afgelopen jaar omgevormd van landbouw- naar natuurgebied. In het gebied is plek voor planten en dieren.

Ecologen hebben bij een 1e telling in een deel van het gebied al 150 verschillende soorten planten gespot. Naast natuurontwikkeling in de Reeshofweide is ook de beek de Dongeloop hersteld en is er een verbinding gemaakt tussen de Donge en gebied De Lange Rekken. Deze ontwikkelingen komen door een samenwerking tussen de gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta. Op 30 september ‘openden’ de Tilburgse wethouder Rik Grashoff en Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, het gebied.

Natuurgebieden verbinden en beken herstellen

Natuurgebieden zijn door de verstedelijking vaak opgeknipt en niet meer met elkaar verbonden. Daardoor worden leefgebieden van bepaalde dieren kleiner. Om ervoor te zorgen dat zij meer ruimte krijgen en zich beter kunnen voortplanten worden natuurgebieden weer met elkaar verbonden. Daarnaast worden beken hersteld. Daardoor ontstaan er meer natuurlijke oevers en krijgt het water de mogelijkheid om meer te stromen. Kees de Jong, dagelijks bestuurder, waterschap: ”Door het verbinden van natuur en beken te herstellen, creëren we meer biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Beken met een natuurlijke vorm kunnen vaak ook meer regenwater opvangen en vasthouden. Zo verminderen we het risico op wateroverlast en maken we onze omgeving klimaatbestendig." 

Water en recreatie

Door de beek los te halen van de Donge, stroomt er meer water het natuurgebied in. Dat water blijft in de grond van het natuurgebied zitten. Dat gaat verdroging van de grond tegen. Iets wat in deze tijden van een veranderend klimaat erg belangrijk is. Er lopen wandel- en fietsroutes door en langs het gebied, zodat inwoners ook kunnen genieten van dit bijzondere natuurgebied.

Rik Grashoff, wethouder groen, natuur en landschap: “Met de Reeshofweide voegen we een uniek landschap toe aan onze stad, met ruimte voor een grote variatie aan flora en fauna. Bovendien helpt het in onze aanpak tegen hitte in de stad en voor de afvoer van regenwater. Bewoners van de Reeshof kunnen op loopafstand heerlijk genieten van een uniek stuk natuur." 

Meerdere gebieden verbinden en beken herstellen

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg werken op een aantal plekken in Tilburg-West aan het herstellen van beken en het ontwikkelen van natuur. De Oude Leij, Groote Leij en Hultensche Leij lopen als een rode draad door het gebied.