Regeling vervangen witgoed voor lage inkomens

10 februari 2023

Het college heeft besloten om een zogeheten witgoedregeling in te stellen. Hiermee kunnen huishoudens met een laag inkomen hun oude koelkast, koelvries-combinatie of wasmachine omruilen voor een zuiniger apparaat. De witgoedregeling gaat dit najaar in.

De gemeente wil met de regeling inwoners helpen de energierekening zo laag mogelijk te houden en gelijk een stap zetten in de verduurzaming. Huishoudens die in de tweede helft van 2023 de landelijke energietoeslag krijgen, hebben recht op de witgoedregeling. Door een wetswijziging wordt pas rond de zomer bekend wie de energietoeslag 2023 krijgt.

Hoe werkt de witgoedregeling?

Deelnemers aan de regeling, kunnen straks met een waardebon een nieuwe en duurzame koelkast, koelvries-combinatie of wasmachine kopen. Zoals het er nu naar uitziet wordt de waarde van de bon maximaal € 550 per huishouden. Wie een duurder apparaat wil, kun je de overige kosten zelf bijbetalen. De witgoedregeling geldt voor het vervangen van koelkasten, koelvriescombinaties en wasmachines die ouder zijn dan 10 jaar.

Wanneer komt de witgoedregeling?

De verwachting is dat huishoudens in het najaar gebruik kunnen maken van de regeling. Inwoners die recht hebben op de witgoedregeling, krijgen automatisch bericht. De gemeente gaat nu eerst op zoek naar een partij die de witgoedregeling uitvoert. De wens is om samen te werken met een partij die alles van begin tot eind regelt en het vooral eenvoudig  maakt voor inwoners: van het uitkiezen van een nieuw apparaat, het leveren ervan tot het meenemen én milieuvriendelijk recyclen van het oude apparaat. 

Hulp bij besparen op de energierekening

Wethouder Yusuf Çelik (Verduurzaming en Energietransitie) geeft aan dat de witgoedregeling onderdeel is van de gerichte aanpak van energiearmoede van de gemeente: “We willen zoveel mogelijk huishoudens met een laag inkomen helpen besparen op hun energierekening. Met verschillende regelingen zorgen we ervoor dat huishoudens meer geld overhouden voor andere belangrijke uitgaven. Dit doen we in samenwerking met partners, zoals lokale woningcorporaties en energiecoöperaties. Want alleen samen kunnen we Tilburg stap voor stap duurzamer maken.” 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Onlangs is ook bekend geworden dat er tijdelijk een landelijk noodfonds komt voor energie. Wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid) is blij met dit initiatief van het Rijk en energiebedrijven samen: “We beseffen natuurlijk dat voor sommige huishoudens regelingen te lang op zich laten wachten. Zij hebben nu al dringend hulp nodig. Niet alleen huishoudens met een laag inkomen, maar ook huishoudens met een middeninkomen worden namelijk hard getroffen door de hoge energierekening en de inflatie. Niemand mag deze winter in de kou zitten. Vraag daarom hulp bij het Tijdelijk Noodfonds Energie als je de energierekening niet meer kunt betalen.” 

Aanvragen van het noodfonds kan tot 1 april 2023. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website www.noodfondsenergie.nl.
 
Wie niet in aanmerking komt voor een vergoeding uit het noodfonds, maar wel financieel in de knel komt door de gestegen energiekosten, kan terecht bij Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF). TOF biedt maatwerk aan huishoudens. Ga naar de website van ContourdeTwern voor meer informatie.