Regels nieuwbouw omgeving geitenhouderij

17 mei 2019

De gemeente komt deze week met nieuwe regels voor nieuwbouw binnen 2 kilometer van een geitenboerderij. Het gaat dan om nieuwbouw waar een bestemmingsplanwijziging nodig is.

Dat besluit is genomen op basis van het zogenoemde geitenmoratorium, dat de provincie Noord-Brabant in 2017 heeft ingesteld. Dat is een tijdelijke stop op het opstarten of uitbreiden van een geitenhouderij. Daarom besluit de gemeente nu aanvullende maatregelen te nemen met het oog op de gezondheid van bewoners.

Maatregelen

Die maatregelen betekenen onder andere dat er geen nieuwe kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen of verpleegtehuizen mogen komen binnen 2 kilometer van een geitenhouderij. Bij andere nieuwe projecten denkt de GGD mee over een gezonde omgeving.
Andere aanvullende maatregelen zijn dat ontwikkelaars duidelijke informatie moeten geven. Bij nieuwe woningbouw binnen 2 kilometer wil de gemeente dat de ontwikkelaar de bewoners informeert over de mogelijke gezondheidsrisico's.

Geitenstop

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die binnen 2 kilometer van een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op longontsteking hebben. Het onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's werd gedaan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De oorzaak is niet bekend, dat wordt op dit moment verder onderzocht.
Naar aanleiding van dit onderzoek besloot de provincie Noord-Brabant in 2017 een zogenoemd geitenmoratorium op te nemen in de verordening ruimte. Dit betekent dat geitenhouderijen met meer dan 50 geiten hun bedrijf niet mogen uitbreiden met meer geiten. Ook mogen er geen nieuwe bedrijven bijkomen. In en om de gemeente Tilburg zijn 9 geitenhouderijen met meer dan 50 geiten.

In de provinciale verordening staat niets over nieuwe woningbouw binnen 2 kilometer van een geitenboerderij en wat dat betekent. Daarom heeft de gemeente daarvoor beleid gemaakt. Onder andere omdat er op verschillende plekken in de buurt van geitenhouderijen in de gemeente plannen in voorbereiding zijn.