Regels voor opslag regenwater vastleggen 

06 januari 2023
Waterberging in de Reeshof

(Foto: Gerdien Wolthaus Paauw)

De gemeente wil de regels voor waterberging en grondwaterbescherming vastleggen in een nieuw bestemmingsplan. Het opslaan van regenwater is belangrijk om wateroverlast en droogte tegen te gaan.

Eerst wordt een omgevingsdialoog gevoerd. Dat gebeurt in de vorm van een concept-ontwerpplan. Dat ontwerpplan ligt vanaf 6 januari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond en het is te bekijken via de pagina 'ruimtelijke plannen ter inzage' op deze site. Het plan staat ook op de website ruimtelijkeplannen.nl. Inwoners kunnen een reactie op het plan indienen.

  • Bekijk het concept ontwerpplan Tilburg, parapluplan waterberging en grondwaterbescherming

Regenwater opvangen

Iedereen die in Tilburg gaat bouwen krijgt in de toekomst de verplichting om regenwater op te vangen en vast te houden, de zogenoemde waterbergingsopgave. Dat staat in het gemeentelijk Programma Water en Riolering. Door deze regel in een paraplubestemmingsplan (een bestemmingsplan dat geldt voor de hele gemeente, red.) op te nemen geldt die voor alle ruimtelijke plannen. 

Doelen

Het (paraplu)plan heeft twee doelen: het verplichten dat regenwater wordt opgevangen bij bouwplannen en de provinciale regels voor grondwaterbescherming te vertalen naar het gemeentelijk beleid.

Beschermen grondwater

De provincie wil ook graag dat alle gemeenten regels opstellen voor het beschermen van grondwater. Om de kwaliteit van ons drinkwater te beschermen, heeft de provincie zelf al regels opgesteld. In Tilburg hebben die regels betrekking op het gebied in het zuidwesten van de gemeente Tilburg, waar drinkwater uit de grond wordt gehaald. In dit gebied mogen bijvoorbeeld niet zomaar schadelijke stoffen worden opgeslagen of nieuwe wegen worden aangelegd. De provincie wil dat de gemeente deze regels ook in het bestemmingsplan opneemt, zodat ze op voorhand voor iedereen duidelijk zijn en we ze niet vergeten bij de beoordeling van (bouw)plannen.