Regiogemeenten maken afspraken over opvang van zwerfdieren

11 maart 2022

De gemeenten Goirle, Baarle-Nassau, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg en de Diamant-groep hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke opvang van zwerfdieren en de inzet van de dierenambulance. Ze ondertekenden op 11 maart de overeenkomst 'Dierenopvang Hart van Brabant’.

De ondertekening van Dierenopvang Hart van Brabant

(Foto Angeline Swinkels)

De afspraken zijn gemaakt voor de komende 5 jaar. 

Dierenopvang Hart van Brabant

De opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van gemeenten. Die vinden het voor het welzijn en de levenskansen van de zwerfdieren dan ook belangrijk om te zorgen voor een goede en structurele opvang voor als de eigenaar van een (huis)dier zich niet meldt. Daarvoor waren in Tilburg al afspraken tussen de gemeente en Diamant-groep. Het Dierenopvang Centrum Tilburg (DOC-T) verzorgt dit. Ook een aantal andere gemeenten maakten al gebruik van de faciliteiten van DOC-T. Nu hebben de gemeenten besloten om samen voor een periode van 5 jaar afspraken te maken. Het dierenopvangcentrum wordt nu officieel een regionale dieropvangvoorziening. En daar hoort ook een nieuwe naam bij: Dierenopvang Hart van Brabant.

Uitbreiden en professionaliseren

“Naast het uitvoeren van onze wettelijke taken voor de opvang van zwerfdieren, hebben we met de vijf gemeenten ook afspraken gemaakt over het uitvoeren van extra taken op het gebied van dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de opvang van dieren na het overlijden van de eigenaar, sociale opvang als de eigenaar een dier niet meer kan verzorgen, de opvang van zwerfkittens en de inzet van de dierenambulance”, aldus de Tilburgse wethouder Rik Grashoff (dierenwelzijn) namens de regiogemeenten: “Daarmee grijpen we bovendien de kans om samen waar mogelijk kosten te besparen en de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden op het gebied van dierenopvang en dierenwelzijn nog professioneler vorm te geven. Een win-winsituatie voor de dieren en onze inwoners”.

Keurmerk

Diamant-groep exploiteert sinds 2008 de dierenopvang aan de Wielevenweg 20 in Tilburg. Zij hebben in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van dierenopvang en dierenwelzijn. Die kennis en ervaring kunnen ze ook de komende jaren optimaal blijven inzetten en uitbreiden. Dierenopvang Hart van Brabant voldoet aan het landelijke keurmerk Opvang. Door te werken volgens de uitgangspunten van dit keurmerk wordt een internationale standaard voor dierenwelzijn gegarandeerd. Ook biedt Diamant-groep via de dierenopvang leerwerkplekken en arbeidsmatige dagbesteding.

Meer informatie over Dierenopvang Hart van Brabant staat op de website dierenopvangcentrumtilburg.nl.