REKS door regio vastgesteld

08 maart 2021
Een hele hoop windmolens

Alle gemeenten in de regio Hart van Brabant werden het 4 maart eens over de plannen uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De plannen worden het bod genoemd. Als de gemeenteraden, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat het na 1 juli richting het Rijk.

In de REKS staan plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, aardgasloze alternatieven voor het verwarmen van gebouwen en noodzakelijke klimaatmaatregelen om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Inwoners kunnen in de REKS zien waar o.a. windmolens komen te staan en waar zonnepanelen worden geplaatst in de openbare ruimte. 

Inwoners betrokken

Aan het opstellen van de REKS is meer dan 2 jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. O.a. met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject. 
 
In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. Zij moeten kunnen profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Gerard Bruijniks, voorzitter van de stuurgroep REKS: “Het bod is ambitieus, maar door samen te blijven werken met partners, inwoners en bedrijven uit de regio uitvoerbaar. Door projecten samen voor te bereiden en uit te voeren, komen we naar een duurzame en volhoudbare toekomst.” 

Verdere uitwerking

Na indiening bij het Rijk start de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders en waarbij ook inwoners en ondernemers nauw worden betrokken. Gerard Bruijniks: "De samenwerkingskracht van alle partijen heeft een bod opgeleverd dat de ambitie voor de komende jaren weergeeft. Nu is het tijd om gezamenlijk de schouders onder de uitvoering te zetten.”