Resultaten evaluaties pilots Cityring

15 november 2019
3D foto van de proef verkeersveiligheid op de Cityring

Van alle pilots op de Cityring blijkt dat het fysiek afsluiten van een rijstrook de beste oplossing is in de strijd voor een veiligere Cityring.

Een fysieke afsluiting op punten als de Heuvelring en de Schouwburgring verlaagt de gemiddelde snelheid van het verkeer, zorgt voor aanzienlijk minder hardrijders (70%), minder doorgaand verkeer en een betere oversteekbaarheid. De inzet van techniek zoals de optische versmallingen of slimmere verkeerslichten op de Noordhoekring hebben slechts een beperkt effect.

Experimenteren

In de afgelopen 1,5 jaar experimenteerde de gemeente met diverse proeven op de Cityring om te bekijken hoe de verkeersveiligheid kan verbeteren, terwijl de binnenstad goed bereikbaar blijft.

De gemeente wil in de omgeving van het Willemsplein een nieuw plein vormen: het Stadsforum. Om dit voor elkaar te krijgen, moet het verkeer op de Paleisring aanzienlijk verminderen. Welke concrete maatregelen hiervoor nodig zijn op de Cityring, de directe omgeving daarvan en de ringbanen wordt nu onderzocht. Het is een lastig onderwerp, de uitvoering zal nog diverse jaren duren.

De evaluatierapporten van Goudappel Coffeng zijn de basis voor het bredere raadsdebat over de proeven dat op de agenda staat voor het eerste kwartaal van 2020. Tot die tijd blijven de maatregelen op de Schouwburgring en op de Noordhoekring in tact. De volledige evaluatierapporten zijn te downloaden of te lezen via het Bestuurs Informatie Systeem van de gemeente.

Raad

De evaluaties van de proeven op de Heuvelring, de Schouwburgring en de Noordhoekring zijn dinsdag 12 november aan het college aangeboden. Bij het debat over de vervolgstappen wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van het Stadsforum.

Meer informatie op de pagina Cityring op deze website.