Resultaten Kijk op je Wijk bekend

14 juli 2020
Uitkomstentabel Kijk op je Wijk

Bewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord (Reeshof) konden deelnemen aan het experiment Kijk op je Wijk, waarbij zij bepaalden hoe de openbare ruimte in hun buurt onderhouden moest gaan worden.

Het budget voor onderhoud blijft hetzelfde, maar wordt op een andere manier ingezet. Voor het experiment is een tool ontwikkeld waarin deelnemers kunnen aangeven welke onderhoudsthema's zij het belangrijkst vinden. Veel buurtbewoners hebben via deze tool laten weten wat zij belangrijk vinden. Hierbij gaat het om de thema’s: zwerfafval in groen en op straat, afvalbakken legen, onkruid op stoepen en in beplanting, onderhoud van gras, en uitlopers op boomstammen. Willen buurtbewoners bijvoorbeeld dat er meer zwerfafval op straat wordt opgeruimd? Dan is er minder geld over voor het weghalen van onkruid.

Resultaten

De resultaten zijn bekend en door de gemeente en Brouwers Groenaannemers verwerkt. De openbare ruimte in Dalem Noord en Gesworen Hoek wordt van 13 juli tot en met december 2020 onderhouden volgens deze resultaten. Met andere woorden: volgens de wensen van de buurtbewoners.

In het plaatje bij dit bericht zijn de resultaten samengevat. Het nieuwe onderhoudsniveau van gras in Dalem Noord geldt niet voor speellocaties en trapveldjes. Het onderhoud van gras op deze plekken blijft ongewijzigd. In Gesworen Hoek blijft het onderhoud van gras in zijn geheel op hetzelfde niveau.

Kijk voor meer informatie op de pagina over Kijk op je Wijk op deze website.