Resultaten Wijktoets 2020

06 maart 2020

Elke 2 jaar voert de gemeente de Wijktoets uit, om een beeld te krijgen van hoe het staat met de verschillende buurten. Dit jaar geven Tilburgers hun buurt gemiddeld een 7,4.

Vorig jaar was dat een 7,3. Tussen de buurten varieert het cijfer van een 5,8 tot een 8,8. De Wijktoets laat zien hoe het met de wijken gaat op het gebied van drie aspecten: sociaal-economisch, fysiek en veiligheid. De best scorende onderwerpen zijn: de veiligheid overdag, het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen en de kwaliteit van de eigen woning. Dit zijn ook de enige aspecten die in geen enkele buurt onvoldoende scoren. Op alle andere onderwerpen zien we wel één of meerdere buurten met een cijfer lager dan een 6.

Het onderwerp met het laagste cijfer is vervuiling. Bewoners geven dat fysieke aspect van hun buurt gemiddeld een 5,6. De gemeente gaat hier de komende tijd mee aan de slag. Zo gaan vrijwilligers zwerfafval ruimen, zijn er Bigbelly's geplaatst en zijn er ideeën uit de stad verzameld die nu beoordeeld worden. Bekijk de kaart met de gemiddelde cijfers per buurt.

Data

Voor de Wijktoets wordt gebruik gemaakt van allerlei data: cijfers van gemeente en politie maar ook gegevens uit de Lemon-enquête. Die vragenlijst toetst hoe inwoners hun buurt ervaren. Verder wordt ook input uit gesprekken met partners en bewoners uit de wijk meegenomen in de Wijktoets. De Lemon-enquête is terug te vinden op de website www.lemontilburg.nl.

Samen verbeteren

Wethouder Marcelle Hendrickx: "De resultaten geven een momentopname van de leefbaarheid in de buurt. Het is noodzakelijk om over deze data met partners en bewoners in gesprek te gaan, omdat alleen de cijfers een onvolledig beeld geven. De Wijktoets is tellen én vertellen. We gebruiken de data daarom om samen prioriteiten te stellen en als input voor de Wijkagenda's. Zo kan de gemeente samen met de stad de buurten verbeteren."  

Focus- en aandachtswijken

Op basis van de Wijktoets werd voorheen bepaald welke buurten in de stad extra aandacht nodig hebben. In 2018 is de Wijktoets uitgevoerd en heeft het college in oktober voor de periode van 2 jaar focus- en aandachtswijken aangewezen. Die focus- en aandachtswijken zijn nog tot oktober 2020 actueel. Ook zijn er wijken waar wordt gewerkt volgens de PACT-aanpak.