Schiphollaan 28a wordt 'Gebouw voor de Buurt'

03 juni 2019

Gemeente Tilburg geeft het pand aan de Schiphollaan 28a de komende drie jaar in gebruik aan een netwerk van bewoners en professionals in West. Zij krijgen daarmee letterlijk de ruimte om te experimenteren met wijkinitiatieven.

Het is de bedoeling dat het 'Gebouw voor de Buurt' een laagdrempelige plek voor ontmoeting en initiatief wordt voor bewoners, wijkorganisaties en wijkwerkers. Wijkwethouder Marcelle Hendrickx vindt het fijn dat er met het pand aan de Schiphollaan voor de bewoners van focuswijk Het Zand de mogelijkheid is ontstaan om elkaar te ontmoeten: "En wat me trots maakt, is dat we er als gemeente in geslaagd zijn te participeren in en aan te sluiten op initiatieven van inwoners en professionals. Het tijdelijk beschikbaar zijn van dit pand was nu precies zo'n kans die wij vanuit wijkgericht werken niet konden laten liggen."

Gemeente Tilburg is sinds oktober 2017 in het bezit van het pand aan de Schiphollaan 28a. Het is destijds door de gemeente aangekocht om te voorkomen dat er een ontwikkeling zou komen die niet passend werd geacht nabij de school. Dit na onrust in de buurt over het voornemen van een zorginstelling met cliënten met psychische- en verslavingsproblemen. Aankoop door de gemeente was ongebruikelijk, maar in dit geval de enige optie om de ongewenste invulling tegen te gaan en in overleg met de buurt tot een andere passende invulling te komen. Het pand is tot nu toe in beheer bij het Vastgoedbedrijf van de gemeente en in afwachting van een invulling.

Met het beschikbaar stellen van het pand wordt ingezet op een bredere aanpak van het gebied. Er wordt een proces gestart om met partners in de wijk een gebiedsanalyse op te stellen en van daaruit te werken aan een samenhangende gebiedsagenda voor de langere termijn.

Om het pand gereed te maken voor het initiatief investeert de gemeente éénmalig 87.000 euro.