Sluiting drugspanden verder aangescherpt

24 mei 2019

De gemeente Tilburg gaat drugspanden eerder sluiten. Voortaan gebeurt dat als er meer dan 50 hennepplanten en of -stekken aanwezig zijn, of wanneer meer dan 300 gram softdrugs wordt aangetroffen.

Dit is vastgelegd in een vernieuwd Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet). Vorig jaar was dit beleid al aangescherpt naar een sluiting bij 200 hennepplanten/-stekken, waar dat daarvoor pas was bij 1000 hennepplanten.

Omdat de georganiseerde criminaliteit via de hennepteelt veel invloed heeft op de Tilburgse samenleving, heeft burgemeester Weterings besloten om het sluiten van woningen met softdrugs verder aan te scherpen. Daarnaast hebben de burgemeesters in de regio Hart van Brabant afgesproken de verschillen in de beleidsregels tussen gemeenten kleiner te maken.

Meld drugsoverlast

De gemeente treedt hard op tegen georganiseerde hennepteelt en drugshandel, omdat het vaak gepaard gaat met overlast en criminaliteit. De gemeente Tilburg en de politie controleren extra op drugsoverlast en hennepteelt, maar kan daarbij de hulp van bewoners goed gebruiken. Ervaart u drugsoverlast en/of vermoedt u hennepteelt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of de gemeente via www.tilburg.nl/melden. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt meldingen door naar de gemeente Tilburg en de politie.