Sommige vergunningen niet voor onbepaalde tijd

23 december 2019
Staat in de avond met kerstverlichting

Shishalounges, smart- en headshops en ondernemingen in de autoverhuur krijgen vanaf 1 januari 2020 een exploitatievergunning voor 3 jaar en niet meer voor onbepaalde tijd wat hiervoor het geval was.

Seksclubs en escortbedrijven krijgen de vergunning ook voor 3 jaar als het gaat om een locatie gebonden onderneming. Seksbedrijven die niet op een vaste plek zitten, krijgen de vergunning voor 1 jaar. De gemeente bepaalde ook dat vergunningen die voor 1 januari 2020 zijn verleend, verlopen op 1 januari 2023. Uitzondering hierop zijn de vergunningen voor een escortbedrijf. Hun vergunning verloopt per 1 januari 2021.

Zicht en grip

Deze maatregel is genomen om meer zicht en grip te houden op deze branches. Omdat er periodiek een nieuwe aanvraag moet worden ingediend, is er een actueel beeld van eisen waaraan een exploitant moet voldoen. Een Bibob-toets is onder andere onderdeel van deze aanvraag.