Spoedplein voor spoedeisende zorg in 2025

19 november 2021
Luchtfoto van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

(Foto John Davids)

Tilburg krijgt in 2025 een zogenoemd Spoedplein in de nieuwbouw van het ETZ. O.a. (kwetsbare) ouderen, slachtoffers van seksueel-, huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen hier terecht als ze snel zorg nodig hebben.

Het Spoedplein is onderdeel van de nieuwbouwplannen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Ook de Dienstapotheek Tilburg en Mondzorg Midden-Brabant (acute mondzorg), het Crisis Interventie Team Hart van Brabant (CIT) en het acute onderdeel van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling krijgen er een plek. 

Goede zorg

Wethouder Rolph Dols: “Ik ben blij met de samenwerking van de partijen. Samen werken is nu en straks op het Spoedplein echt nodig om goede zorg te kunnen verlenen aan mensen die dat acuut nodig hebben.”

Vlakbij het Spoedplein komt de nieuwe spoedpost voor de huisartsenspoedzorg en de spoedeisende hulpzorg van het ETZ. Die komt in het ‘acuut blok’ in het ETZ, locatie Elisabeth. In dit acuut blok wordt vanaf 2025 alle spoedzorg gegeven die het ETZ biedt. Ook alle verpleegafdelingen, waar patiënten overnachten, komen op deze locatie.

PrimaCura huisartsenzorg en het ETZ kijken samen hoe ze de integratie van huisartsenspoedzorg en spoedeisende hulpzorg verder vorm kunnen geven. Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en het Crisis Interventieteam Hart van Brabant hebben nu al een plek bij de Huisartsenpost. 

Grote uitdagingen

Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ETZ: “De spoedzorg staat voor grote uitdagingen zoals toenemende complexiteit en vermaatschappelijking van zorgvragen en vergrijzing. Er is een toenemende behoefte en noodzaak om samen te werken. Door gebruik te maken van elkaars expertise, menskracht en faciliteiten kunnen we inspelen op deze ontwikkelingen en kan efficiënter gewerkt worden.” 

Meer samenwerking

In het Spoedplein komen gedeelde beoordelings-/behandelruimtes en kantoorruimtes met flexwerkplekken. Op deze wijze is er plek voor zorgverleners om elkaar te ontmoeten, beter samen te werken en spoedzorgvragen waarvoor zij de expertise niet hebben, gemakkelijker onderling af te stemmen.

De ambities voor het Spoedplein vloeien voort uit onderzoek van consultancy adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets), in opdracht van de gemeente Tilburg en het ETZ. 

De volgende zorginstellingen zijn met elkaar in gesprek over vestiging op het Spoedplein:

  • PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant
  • Dienstapotheek Tilburg
  • Mondzorg Midden-Brabant, spoeddienstkring Tilburg
  • De Wever
  • Thebe
  • Mijzo
  • Sterk Huis, Crisis Interventie Team Hart van Brabant en Veilig Thuis Midden-Brabant

Het college van B&W stelde afgelopen week de gezamenlijk ambities vast voor de nieuwbouw van het Spoedplein.