Sportraad overhandigt manifest

06 september 2021
wethouder Rolph dols (links op de foto) neemt het manifest in ontvangst

De Tilburgse Sportraad heeft 6 september namens de Tilburgse sportwereld het Sportmanifest 2022-2026 aangeboden aan sportwethouder Rolph Dols.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in aantocht, houdt het manifest de gemeente Tilburg een spiegel voor: wat gaat er op het gebied van sport en bewegen goed in de stad, wat behoeft extra aandacht en waar liggen nieuwe kansen? Belangrijke vragen, want corona heeft ons weer eens laten zien hoe belangrijk sport en bewegen is voor het welzijn en welbevinden van heel veel Tilburgers. Hieronder een aantal aanbevelingen uit het manifest van de Tilburgse Sportraad.

Na corona

Nu de coronabeperkingen worden versoepeld, kunnen sportverenigingen en sportscholen hun deuren weer openen, kunnen jongeren weer gewoon voetballen op het sportveldje in de wijk, en kan iedereen gelukkig weer gewoon meedoen. Maar we zien graag dat nóg meer Tilburgers aan sport- en beweegactiviteiten kunnen meedoen!

Alle Tilburgers 

We verwachten van alle Tilburgse sportaanbieders inclusiviteit: elke Tilburger moet kunnen sporten en bewegen in een omgeving waarin hij zich veilig en welkom voelt, en waar plezier voorop staat.
Speciale aandacht is er in het manifest voor twee doelgroepen: jongeren van 12 tot 18 jaar en de oudere Tilburgers. In beide groepen zijn velen vanwege corona ‘afgehaakt’ van hun sport- en beweegactiviteiten; er zijn extra inspanningen nodig om hen weer actief te krijgen.
Het sportaanbod moet voor iedereen betaalbaar blijven, en goed over de stad verspreid zijn, zodat iedereen in elke stadswijk dicht bij huis in beweging kan komen. 
Twee uur gymles door een vakleerkracht en de herinvoering van schoolzwemmen vormen samen met buitenschoolse sportactiviteiten een goede basis voor basisschoolkinderen. 
Nieuwe samenwerkingsvormen tussen sportaanbieders en onderwijs- en zorginstellingen, met een ruime inzet van professionals, kunnen voor veel Tilburgers winst aan gezondheid en levensgeluk betekenen.

Sportaccommodaties 

Sporten en bewegen wordt extra aantrekkelijk als de sportaccommodaties meer open toegankelijk zijn en de openbare ruimte meer tot bewegen uitnodigt.
Als sportcomplexen meer het karakter krijgen van een sociale ontmoetingsplaats en multifunctioneel gebruikt worden, komen sport en bewegen, cultuur en maatschappelijke functies samen en kunnen ze elkaar versterken. Ook vragen we aandacht voor sport en bewegen bij ontwikkelingsplannen voor de bebouwde omgeving. Bij elke planologische ontwikkeling hoort een gezonde leefomgeving leidend te zijn!

Nieuw topsportbeleid

Tilburg verdient met enige regelmaat een mooi topsportevenement: zulke hoogtepunten maken ons trots op onze stad. Topsporters zijn een rolmodel voor jong en oud, en stimuleren gewone Tilburgers om ook zelf in beweging te komen. Talentvolle sporters verdienen een optimale sportomgeving en goede faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren. Een mede door de gemeente gevoed structureel Topsportfonds is onmisbaar om alle activiteiten rond topsport en talentontwikkeling op langere termijn te financieren. 

Nu doorpakken

Wij zien veel kansen om de komende vier jaar door te pakken op al deze terreinen. Met het Tilburgse Sportakkoord en het Lokaal preventieakkoord in ons achterhoofd en de inzet van vele honderden vrijwilligers in de Tilburgse sport, gaat het ons lukken om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Op weg om de sportiefste gemeente van Nederland te worden!


Een gedrukt exemplaar van het Sportmanifest is op te vragen bij Dave Schoonen (beleidsmedewerker sport bij de gemeente Tilburg) via dave.schoonen@tilburg.nl

Frans van de Ven, voorzitter van de Tilburgse Sportraad, is bereid tot nadere toelichting bij het Sportmanifest 2022-2026. Zijn contactgegevens: 06-11326171,  f.p.vandeven@home.nl