Streven naar emissieloos taxivervoer in 2025

12 maart 2021
Jongedame pakt de taxi

Tilburg streeft ernaar om het consumententaxivervoer per 1 januari 2025 volledig emissieloos te hebben. Dat betekent dat de taxi’s geen uitlaatgassen uitstoten en op elektriciteit of waterstof rijden. Daarover zijn afspraken gemaakt in de zogeheten ‘zero emissie taxi routekaart’.

Het college ondertekende deze routekaart op 9 maart 2021. In de routekaart staat dat de gemeente Tilburg samen met de lokale taxibedrijven een plan maakt om het taxivervoer emissieloos te maken.

Landelijke werkgroep

Voor taxivervoer was de overgang naar emissieloos rijden tot nu toe maar voor een deel van de markt geregeld. Voor het doelgroepenvervoer, zoals bijvoorbeeld het vervoer van en naar dagbesteding, is een convenant gesloten dat ook door Tilburg is ondertekend. Hierin staat dat dat de taxi’s van het doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025 geen uitlaatgassen meer mogen uitstoten. Voor de opstap- en beltaxi’s was nog geen plan gemaakt. Hierin is verandering gekomen door een landelijke werkgroep waarin het Rijk, gemeenten (waaronder Tilburg), taxibedrijven en bracheorganisaties gezamenlijk de zero emissie taxi routekaart hebben opgesteld. De routekaart beschrijft de stappen die gezet moeten worden om de opstap- en beltaximarkt emissieloos te maken.

Gezond en gelukkig Tilburg

De gemeente wil dat Tilburg ook in de toekomst een fijne stad is om te leven. Daarom nemen we stappen om klimaatverandering tegen te gaan. Een van de stappen die we zetten is het bevorderen van emissieloos vervoer. Daarmee verminderen we de CO2 uitstoot en dragen bij aan een gezondere lucht in Tilburg.