Subsidie aanvragen projecten mondiale bewustwording

01 juni 2021
Muurschildering stedenband Tilburg met Matagalpa

Tilburg wil een gemeente zijn waar inwoners zich bewust zijn van wat er speelt in de rest van de wereld. Dat wat wij doen en laten effect heeft in de wereld en andersom. Dit heet mondiale bewustwording. Organisaties die een project organiseren over dit thema, kunnen subsidie aanvragen.

De nadruk in Tilburg ligt op 4 duurzame ontwikkelingsdoelen. De gemeenteraad besloot onlangs om die ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal te stellen. Ze heten de Global Goals. De 4 die in Tilburg centraal staan, zijn: geen armoede (Global goal 1), waardig werk en economische groei (doel 8), klimaatactie (doel 13) en vrede, justitie en sterke publieke diensten (doel 16).

Bijdragen aan de Global Goals

De gemeente wil in Tilburg graag initiatieven en activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan deze Global Goals. Daarom is er vanuit de gemeente subsidie beschikbaar. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden staat op de pagina subsidie projecten mondiale bewustwording op deze site.

Inwoners en organisaties kunnen tot uiterlijk 1 juli 2021 subsidieaanvragen indienen voor projecten in 2021. De beoordeling van de ingediende aanvragen gebeurt in de zomermaanden, zodat de nieuwe projecten in september kunnen beginnen. Er is voor 2021 ruim 160.000 euro beschikbaar met een maximum van 10.000 euro per project.

Fairtrade gemeente

“De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Wat wij in Tilburg doen, heeft effect op mensen in andere landen en omgekeerd. We willen recht doen aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mondiale vraagstukken en uitdagingen. Daarom is Tilburg bijvoorbeeld ook een Fairtrade Gemeente: inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid werken samen aan eerlijke handel, bijvoorbeeld door de (ver)koop van fairtrade producten”, aldus wethouder Esmah Lahlah van mondiale bewustwording: “Tilburg is ook een Shelter City. Door tijdelijk opvang te bieden aan een mensenrechtenverdediger uit een ander land, worden we ons tevens bewuster van de situatie daar en hier.”