Subsidie Makersfonds PLUS verdeeld

30 april 2021
Muziek luisteren op een festival

(Foto Jostijn Ligtvoet)

130 kunstenaars in Tilburg ontvangen subsidie uit het Makersfonds PLUS. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente deze makers in de periode tijdens en na corona. De 130 makers krijgen bijna 6,5 ton subsidie.

Het Makersfonds PLUS is een subsidie waarop makers in onze stad aanspraak kunnen maken voor de periode juni 2020 tot juni 2021. De gemeente Tilburg heeft hiervoor 750.000 euro gereserveerd. Makers kunnen maximaal 7.500 euro ondersteuning aanvragen bij het Makersfonds PLUS. 

Toekomst

Wethouder Marcelle Hendrickx: “We zijn een stad van makers, maar ook een stad voor makers. Daarom maken we mogelijk dat vanuit de culturele sector ook wordt geïnvesteerd in de toekomst, zodat het mogelijk is na de coronacrisis weer van kunst en cultuur te kunnen genieten. En dat hebben we nodig, zeker in deze tijden.”

Er zijn 132 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 666.031,44 euro. De 130 makers ontvangen nu gemiddeld 4.991 euro subsidie. Slechts 2 aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden voor het Makersfonds PLUS en zijn daarom afgewezen. 

Stilgevallen door corona

Omdat de beroepsuitoefening voor veel makers door corona (vrijwel) geheel is stilgevallen, biedt de subsidieregeling Makersfonds PLUS voor makers de mogelijkheid om steun aan te vragen. Op die manier is het voor hen mogelijk om nu en na de coronacrisis kunst te kunnen produceren. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor zaken als onderzoek, voorbereidingskosten, materiaalkosten en/of een bijdrage in de kosten van de werkruimte. Ook kan een tegemoetkoming worden gevraagd voor extra kosten die door corona zijn en worden gemaakt.

Er is nog een resterend budget voor deze regeling van 102.000 euro. Tilburgse professionele makers die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen nog een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. Een aanvraag indienen kan via de webpagina van het Makersfonds PLUS op deze website. 

  • Bezoek de pagina Makersfons PLUS

Amateurkunst

Via de subsidieregeling ‘Perspectief voor amateurverenigingen- en organisaties' is er ook subsidie mogelijk voor amateurkunstenaars in de stad. Het subsidieplafond is 250.000 euro en er wordt maximaal 5000 euro per aanvraag toegekend. Momenteel is nog 180.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend via Art-Fact.

Reacties van makers: 

Lidi Toepoel (filmmaker): “Ik ben blij dat mijn gemeente mij als filmmaker helpt door deze moeilijke periode heen te komen. Met de bijdrage kan ik mooie films blijven maken, want dat is wat ik het liefste doe”.

Koen Smits (muzikant): “Superfijn dat de gemeente Tilburg makers ondersteunt in deze lastige periode. Niet alleen indirect maar juist ook direct door een financiële bijdrage”.

Ward Wijnant (design) “Door de coronacrisis is veel stil komen te liggen. Door dit fonds kan ik mijn artistieke vrijheid blijven uitoefenen en door ontwikkelen. De wereld kan juist nu wel wat extra kleur gebruiken.”

Simone Michielsen (fotografe): “Door het Makersfonds PLUS heb ik als maker meer financiële ademruimte gekregen in een lastige periode.”