Subsidie voor controle corona-toegangsbewijs

03 december 2021
Het coronatoegangsbewijs wordt gescand

Er komt extra geld vanuit de overheid beschikbaar voor ondernemers in de horeca, voor sportverenigingen, voor de evenementenbranche en voor cultuurinstellingen die extra kosten maken bij het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB).

Deze instellingen en ondernemers kunnen de kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. 

Eenmalige uitkering

Het scannen van de QR-code kan zorgen voor extra kosten. Wie extra kosten heeft, kan een aanvraag doen voor een eenmalige uitkering die in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Aanvragen kan van 3 december tot 12 januari 2022 bij de gemeente Tilburg. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per aanvraag  is 2.000 euro. Als het totaal van de toe te kennen bedragen boven het beschikbare budget uitkomt, zal er naar rato van het beschikbare budget worden uitbetaald. De gemeente heeft in totaal 488.000 euro gereserveerd voor de subsidie. Aanvragen kan via de pagina Subsidie controle coronatoegangsbewijs (CTB).