Subsidieaanvraag voor ruim 700 nieuwe woningen Westermarkt

31 maart 2023

De gemeente Tilburg vraagt een bijdrage van 4,25 miljoen euro aan de Rijksoverheid. Met deze subsidie kunnen ruim 700 woningen versneld gebouwd worden in Tilburg-West. 

Er komen nieuwe koopwoningen en (sociale-) huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Met een groot aantal betaalbare woningen voor starters, ouderen, jonge gezinnen en studenten die een woonplek zoeken dicht bij school en universiteit  

Herontwikkeling Westermarkt 

De woningbouw is onderdeel van de herontwikkeling van de Westermarkt. In het plan komen er ondergrondse parkeerplekken, waardoor er ruimte ontstaat voor een nieuwe groene openbare ruimte. Ook komt er een betere verbinding met het Westerpark. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, maar het plan werd positief ontvangen door winkeliers, bewoners en andere partners in de wijk. Ze worden betrokken bij het maken van een voorlopig ontwerp.  

“De steun van partners en de vele eigenaren in de Westermarkt is essentieel om eindelijk deze ambitieuze stap te zetten voor de Westermarkt, het hart van Tilburg-West", aldus wethouder Bas van der Pol (stedelijke ontwikkeling). “We investeren gezamenlijk in het gebied. De vernieuwing van het winkelcentrum, zo’n 700 nieuwe woningen erbij en goede verbindingen met de omliggende buurten. We hopen uiteraard van harte dat ook het Rijk deze inzet zal steunen met het toekennen van de subsidie.” 

Woningbouwimpuls  

De aanvraag van de subsidie wordt gedaan in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI). Deze regeling van de Rijksoverheid is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de bouw van betaalbare woningen voor verschillende inkomenscategorieën. Het gaat om projecten die zonder financiële hulp niet van start kunnen gaan.  

Investering 200 miljoen  

De toekenning van de subsidie wordt waarschijnlijk voor de zomer van 2023 bekendgemaakt. Ook de gemeente Tilburg levert een financiële bijdrage aan het project. In totaal wordt er 200 miljoen euro geïnvesteerd in de Westermarkt door gemeente, Rijksoverheid en eigenaren.