Subsidieregeling dialoog en inclusie

01 maart 2022

Tilburg heeft een nieuwe subsidieregeling. Die is voor projecten die het onderling begrip tussen inwoners groter maken en vooroordelen en discriminatie kleiner maken. Dat is belangrijk, want Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, mee doet en zich veilig voelt.

Samen een activiteit organiseren

(Foto Dolph Cantrijn)

Het maakt daarbij niet uit wat iemands afkomst, culturele achtergrond, geloof, levensbeschouwing, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, eventuele psychische of lichamelijke beperking of levensfase is. Per aanvraag is maximaal 7.500 euro subsidie mogelijk. In 2022 is 50.000 euro beschikbaar. Daarvan is 22.500 euro bestemd voor activiteiten op het vlak van culturele diversiteit. Meer informatie over de subsidie in het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) van de gemeente.

Subsidie aanvragen

De subsidie aanvragen, kan door: 

  • De activiteit te beschrijven;
  • Te vermelden of het gaat om een inclusieactiviteit in het kader van Culturele Diversiteit of Overige Diversiteit;
  • Te beschrijven hoe de activiteit bijdraagt aan de inclusiedoelstelling van de gemeente;
  • En een begroting toe te voegen van de kosten die nodig zijn voor de organisatie van de inclusieactiviteit.

U kunt de subsidieaanvraag mailen naar: inclusie@tilburg.nl.

Iedereen meedoen

Wethouder inclusie Rolph Dols legt uit: “Met deze nieuwe subsidieregeling krijgen initiatiefnemers ruimte om het thema inclusie uit te dragen. Ertoe doen is voor ons allemaal belangrijk. Met deze subsidie kan iedereen daar een steentje aan bijdragen. Inwoners die iets willen organiseren bepalen zelf de vorm waarin dat gebeurt, op voorwaarde dat iedereen mee kan doen. En de activiteiten moeten de sociale samenhang bevorderen.”

Uitvoeringsprogramma

De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma inclusie. Het college wil dat de gemeentelijke organisatie een voorbeeldrol gaat vervullen. “Die voorbeeldrol wordt zichtbaar in het personeelsbeleid van de gemeente Tilburg. En ook in hoe de gemeente partners en inwoners betrekt en stimuleert in het inclusiever maken van de samenleving”, aldus  Marcelle Hendrickx, wethouder personeel & organisatie. Verder vindt het college de rol van het onderwijs belangrijk. Ook trekt het college 25.000 euro uit voor vrouwenemancipatie. Dit geld gaat naar Feniks, de Tilburgse organisatie die al ruim 40 jaar vrouwen ondersteunt. Meer informatie op de website van Feniks.