Tilburg over op Nederlandse groene stroom

18 maart 2020
Windmolens op een bedrijventerrein

De gemeente moet de levering van de elektriciteit voor 2021 en de jaren daarna opnieuw inkopen. Het gaat om de stroom die o.a. nodig is voor straatverlichting en andere gemeentelijke gebouwen, zoals de Schouwburg. De gemeente gaat deze stroom duurzaam inkopen, wat bijdraagt aan een klimaatneutraal Tilburg in 2045.

Het sluit aan bij de doelen uit het bestuursakkoord van het college voor een gezond en gelukkig Tilburg. De gemeente gaat dus zelf ook aan de slag om het het goede voorbeeld geven.

Nederlandse windmolens

De gemeenteraad besloot in november 2019 dat Tilburg een biomassavrije gemeente moet worden. Dat betekent dat er geen elektriciteit meer kan worden ingekocht die is opgewekt met biomassa. In 2021 en de jaren daarna gaat de gemeente daarom elektriciteit inkopen die volledig is opgewekt door Nederlandse windmolens. De energieleverancier moet eigenaar of exploitant zijn. Op deze manier wordt de stroom 100% duurzaam opgewekt en maken we geen gebruik meer van biomassa. Omdat dit duurder is wordt hiervoor alvast 150.000 euro voor gereserveerd.

Zelf aan de slag

Hoewel een windmolen in de tuin laten zetten niet mogelijk is, kunnen inwoners zeker hun steentje bijdragen aan een klimaatneutraal Tilburg. Dit kan door het huis goed te isoleren, het leggen van zonnepanelen, of gewoon iets korter douchen en de thermostaat een graadje lager zetten.

Meer weten? Kijk op de pagina energie op deze website of op aandeslagmetjehuis.nl.