Tilburg onderzoekt alternatieven voor aardgas

13 maart 2020
Een blik over de stad

Een van de thema's in het klimaatakkoord is het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Tilburg heeft een plan van aanpak om te zoeken naar een alternatieve warmtevoorziening: Transitievisie Warmte.

Het college ging onlangs akkoord met dit plan van aanpak. Het bestaat uit 2 delen: 'wat' en 'wanneer'. Onderzocht moet worden wat de alternatieven zijn voor de warmtevoorziening van woonwijken en industrieterreinen die nu nog gebruik maken van aardgas.

Collectief verwarmen

De 'wat-' vraag onderzoekt de alternatieve mogelijkheden om wijken collectief te verwarmen op een andere manier dan met aardgas, zoals een warmtenet of door middel van biogas. Hierbij wordt gekeken naar wat te realiseren is tegen zo laag mogelijk kosten.

Beste oplossing

In het tweede deel, 'wanneer' wordt samen met betrokkenen partijen, bijvoorbeeld externe deskundigen, bewoners, woningcorporaties, netbeheerders gekeken welke oplossing het beste past bij een wijk of bedrijventerrein en hoe en wanneer deze alternatieve warmtevoorziening kan worden gerealiseerd. Ook wordt dan duidelijk welke wijken of bedrijventerreinen als eerste, dat wil zeggen vóór 2030, aardgasloos worden verwarmd met daarbij een uitvoeringsplan gemaakt.

De transitievisie warmte wordt eenmaal in de 5 jaar geactualiseerd.

Meer weten? Lees het op de pagina energie op deze website of stuur een bericht naar klimaatbureau@tilburg.nl.