Tilburg schenkt een euro per inwoner aan giro 555

10 februari 2023

Maandag 6 februari trof een zware aardbeving het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Een humanitaire ramp met duizenden doden, vele gewonden en veel inwoners die dakloos zijn geworden. De gemeente Tilburg steunt de hulporganisaties door per inwoner een euro te doneren aan giro 555. Het gaat om een bedrag van 227.874 euro. 

(Foto: Joris Buijs)

Met deze donatie draagt Tilburg bij aan de broodnodige hulp ter plekke. Tilburgers leven mee met de slachtoffers van de ramp. Het doet de gemeente goed en vervult ons met trots om te zien hoeveel inwoners en ondernemers zonder enige aarzeling geld en goederen doneren, die inzamelen en vervoeren naar plekken waar ze nodig zijn. De gemeente sluit zich daar graag bij aan. Met een euro per inwoner symboliseren wij het medeleven dat uit onze samenleving blijkt en leveren we een bijdrage die past bij een gemeente als Tilburg. Deze middelen komen boven op de opslagruimte die wij beschikbaar hebben gesteld en de bijdrage die wij leveren aan het vervoer van goederen naar Turkije. Wij hopen zo de Turkse en Syrische inwoners in onze stad een hart onder de riem te steken.

DNA zichtbaar

“Ook tijdens deze ramp is in onze gemeente het Tilburgse DNA direct zichtbaar: de handen uit de mouwen en direct tot actie overgaan. Vrijwel direct kwamen er allerlei acties op gang in onze gemeente. Dat maakt mij als burgemeester van Tilburg enorm trots,” zegt burgemeester Weterings. “Tilburg is een gemeente met meer dan 100 nationaliteiten en een Turkse en Syrische gemeenschap. De verbondenheid met deze gemeenschap blijkt uit deze actiegerichtheid. Hier spreekt een enorme warmte en betrokkenheid uit. Als gemeente stellen wij opslagruimte beschikbaar en dragen wij bij aan het vervoer van goederen naar Turkije. En bovenal: de gemeenteraad en het college hebben vandaag besloten om 1 euro per inwoner over te maken aan Giro 555. We roepen iedereen die het kan missen ook een euro over te maken aan de samenwerkende hulporganisaties. Onze gedachten en ons medeleven gaat uit naar iedereen in het getroffen gebied, en hun familieleden en vrienden hier in Tilburg en in Nederland.”  

Het geld dat de gemeente overmaakt wordt gedekt uit de algemene middelen en verwerkt in de Tussenrapportage 2023.