Tilburg start experiment met basisbanen

09 december 2022

Tilburg start binnenkort met een experiment met basisbanen. Duurzaam en betaald werk voor mensen die kunnen en willen werken, maar voor wie dat op de arbeidsmarkt die er nu is, niet mogelijk is.

Een basisbaan bij een bedrijf

(Foto: Dolph Cantrijn)

In het begin gaat het om maximaal 5 jobs op verschillende plekken in de gemeente. Bijvoorbeeld bij woningcorporaties, stichtingen of bedrijven. Werknemers met deze basisbanen krijgen begeleiding op maat.

Meedoen

“Voor veel inwoners is een betaalde baan op de arbeidsmarkt die er nu is, niet mogelijk. Maar met de goede begeleiding en onder de juiste omstandigheden leveren zij een belangrijke bijdrage voor onze stad en ervaren zij kans op bestaanszekerheid. Een bijdrage die de stad waardeert en die inwoners vooral ook de kans biedt om weer mee te doen op de werkvloer én om zelf een inkomen te verdienen”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Arbeidsparticipatie): “In Tilburg proberen we om in 2025 minimaal zo’n 50 basisbanen te hebben. We bereiden een bredere proef voor met verschillende partners. Op dit moment is er al veel enthousiasme voor basisbanen in de stad. Hier gaan we graag in mee. Reden voor ons om al snel te starten met het praktijkexperiment.”

Bredere proef

De gemeenteraad beslist begin van het nieuwe jaar over de betaling van deze proef. Het is de opmaat naar een bredere proef. Die moet in kaart brengen of basisbanen een definitieve en haalbare oplossing zijn voor mensen die niet zomaar kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Een onafhankelijk iemand gaat kijken hoe de verschillende kansen en belangen in de stad samen te brengen zijn om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor het werk.

Uitvoering praktijkexperiment

Het experiment start na het besluit van de raad. Gesprekken met geïnteresseerde partijen lopen. Waarschijnlijk starten de eerste basisbanen dan een maand later. Per basisbaan worden vooraf goede afspraken gemaakt met de werknemer en de betrokken organisaties: over de organisatie van het werk, de begeleiding, de financiën, het werkgeverschap en dergelijke. De werknemer krijgt een contract van twee jaar, totdat er meer duidelijkheid is over een definitieve en structurele aanpak op basis van de bredere proef.

Participatiewet

De gemeente Tilburg doet de proef met de basisbanen, omdat zij vindt dat via de huidige Participatiewet nog te weinig mensen een kans op langdurig werk kunnen krijgen. De gemeente blijft op basis van het praktijkexperiment en de bredere proef in gesprek met het ministerie van SZW over werkbare alternatieven.