Tilburg toegankelijk voor mensen met een beperking

26 februari 2020
Een meisje in een rolstoel is aan het sporten

(Foto: Angeline Swinkels)

Tilburg wil een stad zijn voor iedereen. Een gemeente waar iedereen meetelt en mee kan doen. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.

Voor deze groep is meedoen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom komen er maatregelen om de gemeente nog toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. "Dat doen we in nauw overleg met organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. We hebben samen een plan gemaakt voor 2019 en 2020. Met als belangrijkste thema's wonen, werk en sport/vrije tijd", aldus wethouder zorg en welzijn Rolph Dols.

Proef

Inmiddels zijn de eerste maatregelen genomen. Er is een proef gedaan om het vervoer naar een sportclub makkelijker te maken. Vervoer is voor mensen met een beperking vaak een belemmering om te gaan sporten. Verder zijn de Wmo-criteria voor een sporthulpmiddel versoepeld. Eerst moest iemand lid zijn van een vereniging. Nu kunnen ook ongebonden sporters een sporthulpmiddel aanvragen, zoals een sportrolstoel. De gemeenten Tilburg en Breda hebben verder de ambitie uitgesproken om in 2024 samen de Nationale Special Olympics te organiseren. Volgend jaar dienen ze hiervoor een voorstel in. De eerste stappen zijn genomen om evenementen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. De gemeente investeert dit jaar 9 ton om gemeentelijke openbare gebouwen toegankelijker te maken.

Om Tilburg toegankelijker te maken werkt de gemeente samen met de initiatiefgroep 'Tilburg voor iedereen'. Deze groep bestaat uit: Zorgbelang Brabant-Zeeland, TOG, Stichting Zet, Het Kiemuur, Oogvereniging, De Sociale Raad Tilburg, Reuma patiënten vereniging Tilburg, Hoormij, Wij staan op! en Amarant.

Aandacht

Tilburg is een van de vele gemeenten die zich inzet voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook nationaal en internationaal is hier veel aandacht voor. In 2016 heeft de Nederlandse regering het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking vastgelegd. Nederland zet zich in om iedereen zo normaal mogelijk te kunnen laten deelnemen aan de samenleving.