Tilburg Trofee voor heemkundekring Tilborch

16 december 2019
Tilburg Trofee voor Heemkundekring Tilborch

Vereniging Heemkundekring Tilborch heeft 14 december de Tilburg Trofee ontvangen ter ere van het 50-jarig jubileum. De heemkundekring kreeg de trofee uit handen van locoburgemeester Marcelle Hendrickx.

Heemkundekring Tilborch is opgericht in 1969 en heeft als doel de belangstelling te wekken voor de geschiedenis en het (im)materieel erfgoed van Tilburg en omgeving. Daarom organiseren ze o.a. lezingen en excursies. Ook heeft de heemkundekring een maandelijkse nieuwsbrief, zijn er werkgroepen en organiseren ze acties tot behoud van cultureel erfgoed.

Erfgoed Brabant

Heemkundekring Tilborch is lid van Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van meer dan 120 heemkundekringen. Daarnaast zijn er contacten met verenigingen en organisaties voor het erfgoed van Brabant zoals de Historische Vereniging Brabant en de provinciale projectorganisatie Erfgoed Brabant.

Binnen de Heemkundekring bestaan diverse werkgroepen zoals 'Monumenten'- Onroerend Erfgoed en 'Driekoningen'- Immaterieel Erfgoed. Het 'Driekoningenzingen in Midden-Brabant' staat op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. De Heemkundekring bestudeert onderwerpen over het Tilburgs erfgoed en deelt deze kennis, onder meer met publicaties zoals de succesvolle reeks over monumenten. De monumentenafdeling is ook bereid om samen met andere organisaties en de gemeente na te denken over nieuwe monumenten, zoals bij het aanwijzen van nieuwe naoorlogse monumenten. Wordt het erfgoed bedreigd, dan springt de Heemkundekring in de bres en vraagt men daarvoor nadrukkelijk aandacht door een krantenartikel of een aanvraag tot bescherming.