Tilburg Trofee voor Henk Moller Pillot

18 november 2019

De heer Henk Moller Pillot kreeg zaterdag 16 november de Tilburg Trofee vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de natuur in de stad en die in het Leijpark in het bijzonder.

De Tilburgse bioloog, vogelkenner en voormalig biologieleraar Henk Moller Pillot (83) is al sinds 1974 vrijwillig actief voor de natuur in de stad en vooral voor die in het Leijpark. 40 Jaar lang heeft hij 6 keer per maand vogeltellingen uitgevoerd in het park. In 2015 bracht hij hierover een boek uit, genaamd 'De vogels in het Leijpark'. In het boek gaat hij in op de veranderingen van de vogelwereld in het Leijpark in de periode 1975 - 2015.

Henk Moller Pillot volgde het Sint Odulphuslyceum en studeerde vervolgens biologie in Utrecht. Als leerling van het Odulphuslyceum heeft hij destijds de 'biologische groep' opgericht: een groep scholieren die buiten schooltijd erop uit trok om de natuur te bestuderen. Van 1960 tot 1970 gaf hij biologieles op het Odulphuslyceum en bleef hij als docent betrokken bij deze biologische groep. Verder is hij jarenlang actief geweest bij de jeugd-natuurgroep Groenewoud. Tot 1976 was hij docent aan het Mollerinstituut en tot 2003 leidde hij zijn eigen adviesbureau. Zijn hoofddoel bleef om anderen in contact te brengen met de natuur, onder meer via cursussen voor het IVN Tilburg, dat hij mede heeft opgericht en de Seniorenacademie Brabant, waar hij vogelcursussen geeft. Hij is al sinds 1975 lid van de KNNV (vereniging voor veldbiologie), afdeling Tilburg en sinds 1990 actief binnen deze afdeling, vooral op het gebied van kennisoverdracht. Hij organiseert wandelingen en excursies en doet mee met de door IVN georganiseerde 'Slootjesdagen', waarbij kinderen natuurleven onder water onderzoeken. Hij organiseert wandelingen met name vanuit de vogelwerkgroep van de KNNV. Ook ondersteunt hij bij de vogeltrekdagen, waar op de Meijerijbaan trekvogels geteld worden.

Tussen 2010 en 2013 had Henk zitting in de Adviescommissie Stedelijk Groen. Deze commissie is later opgegaan in de Omgevingscommissie. Sinds 1968 maakt hij deel uit van het Algemeen Bestuur van het Brabants Landschap en sinds 1975 heeft hij zitting in de Beheercommissie Brabants Landschap, waarvan hij ook de oprichter is. Hij heeft een adviserende functie voor het beheer van diverse gebieden, die onder het Brabants Landschap vallen. Henk Moller Pillot geniet ook faam in internationale wetenschappelijke kringen als hydrobioloog en ecoloog.

Locoburgemeester Mario Jacobs reikte de Trofee uit ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Leijpark, tijdens het planten van een speciale boom.